ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ทักทายกันก่อน......

Update....ขอเชิญแจ้งการพบเห็นสื่อทั้งสื่อดีและสื่อไม่เหมาะสมโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มในคอลัมน์ "กิจกรรมต่างๆของเครือข่ายฯ" ด้านล่างค่ะ........ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ "ฉีดวัคซีนให้ครอบครัวรู้ทันสื่อ" เพื่อเสริมทักษะการเลือกรับสื่อและอบู่กับสื่ออย่างรู้เท่าทัน (เบื้องต้น) ที่หัวข้อ "กิจกรรมต่างๆของเครือข่าย" ด้านล่างค่ะ.....

 

   สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับภาคีเครือข่ายครอบครัวทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ดิฉันในฐานะประธานเครือข่ายฯขอเป็นตัวแทนในการทักทายทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว๊บไซต์ของเรา เครือข่ายฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ติดตามสถานการณ์ด้านสื่อต่างๆ และเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เครือข่ายฯได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อกับทุกท่านอีกช่องทางหนึ่งคือ Facebook ของเครือข่าย "familyranger@hotmail.co.th ท่านจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็ก, เยาวชน และครอบครัวได้จากเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และติดตามเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการ "ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก, เยาวชน และครอบครัว ในการบริโภคสื่อ" \(^.^)/

บทสัมภาษณ์สื่อสิ่งพิมพ์icon

2 พลังสำคัญ ขับเคลื่อนขบวนการ Ratingicon

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อicon

คณะทำงานและแกนนำครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อicon

คณะที่ปรึกษาเครือข่ายฯicon

เปิดแล้ว ศูนย์ประสานงานครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อicon
กฎหมายลิขสิทธิ์ ที่คนทำเว็บและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องระวังicon

เมื่อวานนี้ น้องแมวเหมียวเจ้าเก่าได้ส่ง Link ข้อความมาให้ที่ Facebook ของ Khang Ranger แต่ด้วยความสัมเพร่าได้ทำให้ข้อมูลหายไป วันนี้ได้เจอกับ Jan Ranger ก็ใจดี ส่ง Link นี้มาให้อีกครั้ง ซึ่ง Khang Ranger เห็นว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ และควรจะสนใจ จึงได้หยิบมาให้เพื่อนๆได้อ่านกันด้วย


คลิ๊ก More.... เข้าดูข้อมูลที่พูดถึงได้เลยครับบบบบบ


More...

"คิดใหม่พรมแดนสื่อ: ประสบการณ์จากต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย"icon

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนร่วมกับสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  จัดเวทีสาธารณะ "คิดใหม่พรมแดนสื่อ: ประสบการณ์จากต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย" 

วันนี้ประธานเครือข่ายได้ขึ้นเวทีเป็นวิทยากรร่วมด้วย


คลิ๊ก More.... เข้าดูรายละเอียดได้เลยครับบบบบบ


More...
dot
เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทยicon

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ประธานเครือข่ายได้ขึ้นเวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในเวทีห้องย่อย 409 ร่วมกับวิทยากรอีก 2 ท่าน คือ คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ, นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) และ  ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการให้การเสวนาเรื่อง: การเฝ้าระวังเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน โดยมี ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก เป็นผู้ดำเนินรายการ


คลิ๊ก More.... เข้าดูรายละเอียดของงานเวทีในวันนั้นได้เลยครับบบบบ


More...
dot
เครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ออกโรงต้าน กสทช. icon

สืบเนื่องจากกรณีที่คณะกรรมการ กสทช. มีมติ 9 : 1 เสียง ให้กระทรวงการคลังกู้ยืมเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการฯไป มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว, เพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา, เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ และเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ได้มีความเห็นต่อมติของคณะกรรมการ กสทช. ว่า มติดังกล่าวเป็นการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน......

Khang Ranger เห็นว่าเรื่องนี้สำคัญเป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนต้องรู้เพื่อรักษาสิทธิ์ของเรา จึงได้หยิบข่าวมาให้อ่านกัน

 

คลิ๊ก More.... เข้าอ่านข่าวได้เลยครับบบบบบ

 


More...
dot
เรื่องเล่า: เยือนกัลยาณมิตร สถานีโทรทัศน์ MCOT Family icon

เรื่องในวันนี้เป็นนิมิตรหมายอันดีที่ Khang Ranger ได้เห็นการพูดคุยกันแบบกัลยาณมิตรของไตรภาคีย่อยๆที่สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ซึ่ง Khang Ranger เห็นว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีจึงได้หยิบมาเล่าให้เพื่อนสมาชิกได้รับรู้


คลิ๊ก More.... เข้าดูเรื่องเล่าได้เลยครับบบบบบ


More...
dot
เรื่องเล่าจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะicon

เรื่องเล่าจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมงวดที่  ณ  กสทช.

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.  ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแนวทางการขยายระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ....


คลิ๊ก More.... เพื่ออ่านเรื่องเล่าจากน้องแมวเหมียวเจ้าเก่าได้เลยครับบบบบบ


More...
dot
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวicon


More...
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)


More...

เกริ่นนำ

งานของเรา
Clockicon

More...
ความคืบหน้าการร้องเรียนรายการสมองมันส์ ซันเดicon

 จดหมายตอบกลับจากสถานีไทย พีบีเอส... สรุปจากคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ประเด็นที่เครือข่ายฯ ตั้งข้อสังเกตเรื่องโฆษณาแฝงในรายการสมองมันส์ ซันเด อ่านดูนะคะ เป็นการทำงานที่ต้องการให้ผู้ผลิตรายการต่างๆเพิ่มความระมัดระวังต่อการผลิตรายการ ซึ่งต้องใส่ใจอย่างมากเมื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะค่ะ


More...
รายงานข่าว งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะครั้งที่ 4

 รายงานข่าว งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2555 ที่สำนักงานใหญ่สถานีโทรทัศน์ Thai PBS


More...
วิพากษ์ภาพยนตร์เรื่อง “จันดารา ปฐมบท”

 วิพากษ์ภาพยนตร์เรื่อง “จันดารา ปฐมบท” 


More...
บทสัมภาษณ์เรื่อง Bill Board หนังสือพิมพ์มติชน

 คุณเกรซให้สัมภาษณ์เรื่อง Bill Board ที่มีภาพเกือบเปลือย ลงหนังสือพิมพ์มติชน


More...
bulletสมัครสมาชิก
bulletคู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์
bulletคู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง
bulletมุมครอบครัว
bulletคลิปดีๆที่อยากให้ชม
bullet'ดูได้ ดูดี' คู่มือสามัญประจำบ้าน
bulletดูได้ ดูดี เล่ม 2 ออกแล้วจ้า..... !!!
bulletจุลสารขบวนการครอบครัว
bulletจดหมายข่าว
bulletCalendar
dot
Family Awards 2013
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Award 2013
bulletข่าวการมอบรางวัล Family Award 2013 รายการ "ครัวคุณต๋อย"
bulletรายการคันปากเรื่องมอบรางวัล Family Award 2013
bulletรายการเส้นทางบันเทิงเรื่องการมอบรางวัล Family Award 2013
bulletเล่มรายงานผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 5
dot
Family Awards 2012
dot
bulletข่าวการจัดงาน Family Awards 2012
bulletผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 4
dot
Family Awards 2011
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 1)
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 2)
bulletสรุปงาน Family Awards 2011
bulletรายงานข่าว Family Awards 2011 ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
bulletสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายงานข่าวรางวัล Family Awards 2011
bulletรายการเรื่องจริงผ่านจอ กับรางวัล Family Awards 2011 ที่ได้รับ
bulletรายงานข่าว Family Awards ในรายการสีสันบันเทิง ช่อง 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8
dot
Family Award 2010
dot
bulletคำกล่าวของผู้มอบรางวัลและผู้รับรางวัล
bulletรายงานผลสำรวจ Family Poll 2010
bulletสสส.เผยแพร่ข่าวการจัดงาน Family Award 2010
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "คันปาก"
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "ดาวกระจาย"
bulletคลิ๊ปข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7
bulletคลิ๊ปข่าวช่อง 9
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8Code Calendar by zalim-code.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.