ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ทักทายกันก่อน......

Update....ขอเชิญแจ้งการพบเห็นสื่อทั้งสื่อดีและสื่อไม่เหมาะสมโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มในคอลัมน์ "กิจกรรมต่างๆของเครือข่ายฯ" ด้านล่างค่ะ........ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ "ฉีดวัคซีนให้ครอบครัวรู้ทันสื่อ" เพื่อเสริมทักษะการเลือกรับสื่อและอบู่กับสื่ออย่างรู้เท่าทัน (เบื้องต้น) ที่หัวข้อ "กิจกรรมต่างๆของเครือข่าย" ด้านล่างค่ะ.....

 

   สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับภาคีเครือข่ายครอบครัวทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ดิฉันในฐานะประธานเครือข่ายฯขอเป็นตัวแทนในการทักทายทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว๊บไซต์ของเรา เครือข่ายฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ติดตามสถานการณ์ด้านสื่อต่างๆ และเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เครือข่ายฯได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อกับทุกท่านอีกช่องทางหนึ่งคือ Facebook ของเครือข่าย "familyranger@hotmail.co.th ท่านจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็ก, เยาวชน และครอบครัวได้จากเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และติดตามเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการ "ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก, เยาวชน และครอบครัว ในการบริโภคสื่อ" \(^.^)/

บทสัมภาษณ์สื่อสิ่งพิมพ์icon

2 พลังสำคัญ ขับเคลื่อนขบวนการ Ratingicon

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อicon

คณะทำงานและแกนนำครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อicon

คณะที่ปรึกษาเครือข่ายฯicon

เปิดแล้ว ศูนย์ประสานงานครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อicon
การเสวนา เรื่อง “โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูล? คุณค่า? หรือ พิษภัย?”icon

การเสวนา เรื่อง "โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูล? คุณค่า? หรือ พิษภัย?

 

วันที่  16 กรกฎาคม 2557

เวลา 09.00-12.00 น.

สถานที่ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณ

 

ฟังความคิดเห็นของวิทยากร....... 

 

 


More...

กิจกรรมเปิดพื้นที่ของชุมชนพูนพำเพ็ญ บางแวก 116

การจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ในประเด็นการรู้เท่าทันสื่ออย่างง่ายของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ ในงานเปิดศูนย์จัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเมือง

 ณ ชุมชมพูนพำเพ็ญ บางแวก 116 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00น.-16.00น.

 

เครือข่ายฯ เต็มใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ไปสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสุขและความสนุกสนานให้กับเด็กๆและครอบครัวในชุมชนพูนพำเพ็ญ บางแวก 116 โดยนำ 2 กิจกรรมไปร่วมจัด ได้แก่

  1. เกมบันไดงู...รู้ทันสื่อ

  2. ตอบคำถาม "คุณรู้ทันสื่อแค่ไหน" ชิงรางวัลเสื้อสวยด้วยมือเราและ...

 

 
ติดตามภาพแห่งความสุขได้เลยครับบบบบบบ


More...
dot
ห้องเรียนฉีดวัคซีนให้ครอบครัวรู้ทันสื่อ ครั้งที่ 3 (ภูมิภาคครั้งที่ 2)icon

ห้องเรียนครอบครัว:ฉีดวัคซีนรู้ทันสื่อ

เป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งความร่วมมือของภาคีเครือข่าย จึงเกิดห้องเรียนครอบครัวนี้ขึ้นที่

ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2557


การจัดห้องเรียนครอบครัว:ฉีดวัคซีนรู้ทันสื่อในครั้งนี้ เครือข่ายฯ ได้รับความร่วมมือจากโครงการศรีสะเกษติดยิ้ม โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และโครงการอีสานตุ้มโฮม  ซึ่งการจัดห้องเรียนนี้กลุ่มผู้เข้าร่วมเรียนรู้คือ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ของ 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดังนั้นวิทยากรผู้บรรยายหลักจึงต้องปรับเนื้อหาและกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เข้าร่วมเรียนรู้ อย่่างไรก็ดีวิทยากรบอกมาว่าเนื้อหาที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในครั้งนี้เป็นสิ่งใหม่แน่นอน เพราะวิทยากรได้นำบทเรียนและประสบการณ์ตรงจากการทำงานมาถ่ายทอดและสร้างกระบวนการเรียนรู้พร้อมทั้งประยุกต์สาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างครบถ้วนมาจัดเต็มในห้องเรียน 2 วันนี้

 

 

ติดตามการเล่าเรื่องด้วยภาพกิจกรรมห้องเรียนครอบครัวได้เลยครับบบบบบบบ


More...
dot
กรณีการร้องเรียนละครเรื่อง "กุหลาบไฟ"icon

เครือข่ายได้ร้องเรียน........

การจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง "กุหลาบไฟ"

ทางสถานีช่อง 3 จัดให้ละครเรื่องนี้เป็นรายการประเภท "ท" ทั่วไป (Pre-Rate)

ในขณะที่ทางเครือข่ายฯได้ประเมินว่า ละครเรื่องนี้ควรต้องเป็นรายการประเภท "น13+" ขึ้นไป (Post-Rate)

 

ติดตามกระบวนการร้องเรียน และผลสรุปของกรณีนี้ได้.......... 


More...
dot
เล่าเรื่องด้วยภาพ....งานมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 5

เล่าเรื่องด้วยภาพ......

 

งานมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 5

Family Awards 2013

 

จัดเมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557

 

ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

 

 

จัดโดย เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

 

ร่วมกับ สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย


ติดตามชมภาพบรรยากาศในวันงาน...........


More...
dot
งานมอบรางวัล Family Awards 2013icon

งานมอบรางวัล "รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวครั้งที่ 5" เวทีแห่งการชื่มชมสื่อคุณภาพ

 

จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557

 

เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

 

โดย เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

 

ร่วมกับ สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย 


More...
dot
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวicon


More...
แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)


More...

เกริ่นนำ

งานของเรา
Clockicon

More...
ความคืบหน้าการร้องเรียนรายการสมองมันส์ ซันเดicon

 จดหมายตอบกลับจากสถานีไทย พีบีเอส... สรุปจากคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ประเด็นที่เครือข่ายฯ ตั้งข้อสังเกตเรื่องโฆษณาแฝงในรายการสมองมันส์ ซันเด อ่านดูนะคะ เป็นการทำงานที่ต้องการให้ผู้ผลิตรายการต่างๆเพิ่มความระมัดระวังต่อการผลิตรายการ ซึ่งต้องใส่ใจอย่างมากเมื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะค่ะ


More...
รายงานข่าว งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะครั้งที่ 4

 รายงานข่าว งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2555 ที่สำนักงานใหญ่สถานีโทรทัศน์ Thai PBS


More...
วิพากษ์ภาพยนตร์เรื่อง “จันดารา ปฐมบท”

 วิพากษ์ภาพยนตร์เรื่อง “จันดารา ปฐมบท” 


More...
บทสัมภาษณ์เรื่อง Bill Board หนังสือพิมพ์มติชน

 คุณเกรซให้สัมภาษณ์เรื่อง Bill Board ที่มีภาพเกือบเปลือย ลงหนังสือพิมพ์มติชน


More...
bulletสมัครสมาชิก
bulletคู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์
bulletคู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง
bulletมุมครอบครัว
bulletคลิปดีๆที่อยากให้ชม
bullet'ดูได้ ดูดี' คู่มือสามัญประจำบ้าน
bulletดูได้ ดูดี เล่ม 2 ออกแล้วจ้า..... !!!
bulletจุลสารขบวนการครอบครัว
bulletจดหมายข่าว
bulletCalendar
dot
Family Awards 2013
dot
bulletข่าวการมอบรางวัล Family Award 2013 รายการ "ครัวคุณต๋อย"
bulletรายการคันปากเรื่องมอบรางวัล Family Award 2013
bulletรายการเส้นทางบันเทิงเรื่องการมอบรางวัล Family Award 2013
bulletเล่มรายงานผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 5
dot
Family Awards 2012
dot
bulletข่าวการจัดงาน Family Awards 2012
bulletผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 4
dot
Family Awards 2011
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 1)
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 2)
bulletสรุปงาน Family Awards 2011
bulletรายงานข่าว Family Awards 2011 ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
bulletสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายงานข่าวรางวัล Family Awards 2011
bulletรายการเรื่องจริงผ่านจอ กับรางวัล Family Awards 2011 ที่ได้รับ
bulletรายงานข่าว Family Awards ในรายการสีสันบันเทิง ช่อง 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8
dot
Family Award 2010
dot
bulletคำกล่าวของผู้มอบรางวัลและผู้รับรางวัล
bulletรายงานผลสำรวจ Family Poll 2010
bulletสสส.เผยแพร่ข่าวการจัดงาน Family Award 2010
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "คันปาก"
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "ดาวกระจาย"
bulletคลิ๊ปข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7
bulletคลิ๊ปข่าวช่อง 9
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8Code Calendar by zalim-code.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.