ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ทักทายกันก่อน......

Update....ขอเชิญแจ้งการพบเห็นสื่อทั้งสื่อดีและสื่อไม่เหมาะสมโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มในคอลัมน์ "กิจกรรมต่างๆของเครือข่ายฯ" ด้านล่างค่ะ........ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ "ฉีดวัคซีนให้ครอบครัวรู้ทันสื่อ" เพื่อเสริมทักษะการเลือกรับสื่อและอบู่กับสื่ออย่างรู้เท่าทัน (เบื้องต้น) ที่หัวข้อ "กิจกรรมต่างๆของเครือข่าย" ด้านล่างค่ะ.....

 

ยินดีต้อนรับภาคีเครือข่ายครอบครัวทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ดิฉันในฐานะประธานเครือข่ายฯขอเป็นตัวแทนในการทักทายทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว๊บไซต์ของเรา เครือข่ายฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ติดตามสถานการณ์ด้านสื่อต่างๆ และเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เครือข่ายฯได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อกับทุกท่านอีกช่องทางหนึ่งคือ Facebook ของเครือข่าย "familyranger@hotmail.co.th ท่านจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็ก, เยาวชน และครอบครัวได้จากเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และติดตามเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการ "ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก, เยาวชน และครอบครัว ในการบริโภคสื่อ" \(^.^)/

 

8 มีนาคม 2559

สวัสดีค่ะ ทุกท่าน

 หลังจากที่ดิฉันเอง (เกรซ อัญญาอร พานิชพึ่งรัถ) ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของคณะทำงานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อทักทายทุกท่านมานานร่วม 10 ปี ที่ผ่านมาคณะทำงานเครือข่ายฯ ได้มุ่งมั่นทำงานในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมในการเป็นกลไกผลักดันให้เกิดสื่อดี พยายามลดและยับยั้งสื่อที่ไม่เหมาะสม ร่วมขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จนถึงเวลานี้เครือข่ายฯ ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและข้อจำกัดของคณะทำงาน

ดิฉันจึงขอชี้แจงสถานภาพของเครือข่ายฯ เกี่ยวกับการทำงานต่างๆ ตามบริบทและเงื่อนไขในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานได้รวมตัวช่วยกันทำงาน มีงบประมาณสนับสนุนบ้าง ไม่มีงบประมาณบ้าง และเป็นไปในบริบทที่ไม่ผูกมัดแบบเจ้าหน้าที่ประจำหรือพนักงานบริษัท ดังนั้นเมื่อมีปัจจัยหลายประการเข้ามา เช่น การเรียน การงาน เป็นต้น ทำให้ดิฉันเองได้ทำความเข้าใจกับคณะทำงาน จึงขอปรับการทำงานและโครงสร้างของคณะทำงานใหม่ทั้งหมด ได้แก่ 1.ยกเลิกตำแหน่งต่างๆ ที่เคยเป็นโครงสร้างหลัก (ตำแหน่งประธาน รองประธาน ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม เลขานุการ) 2.งานต่างๆที่เกี่ยวข้องในประเด็นสื่อที่เครือข่ายเคยขับเคลื่อนและจำเป็นต้องดำเนินการต่อ ดิฉันเองได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวให้ช่วยจัดทีมงานน้องๆ เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการต่อ โดยมีดิฉันเป็นผู้ให้คำปรึกษาและร่วมปฏิบัติการเฉพาะบางกรณี 3.คณะทำงานเดิมที่ยังมีเวลาและมีโอกาสช่วยได้ในบางครั้งก็จะช่วยกันตามสะดวกโดยดิฉันจะเป็นผู้จัดการ ทั้งนี้เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อยังคงมีอยู่ต่อไปและยังคงยึดมั่นที่จะทำงานตามอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้ง (อาจไม่มากเหมือนที่ผ่านมา) และจำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษาเครือข่ายฯ ดิฉันจึงขอให้ทุกท่านยังคงไว้เหมือนเดิม เพื่อดิฉันเองและทีมมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวจะได้ขอรับคำแนะนำเหมือนที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

บทสัมภาษณ์สื่อสิ่งพิมพ์icon

2 พลังสำคัญ ขับเคลื่อนขบวนการ Ratingicon

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อicon

คณะทำงานและแกนนำครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อicon

คณะที่ปรึกษาเครือข่ายฯicon

เปิดแล้ว ศูนย์ประสานงานครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อicon
เวทีประชุมปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ ปี 2559

 เก็บมาเล่า จากเวทีประชุมปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ ปี 2559


More...

การประชุมคณะทำงานพร้อมกับครอบครัวอาสาของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อicon

 

เรื่องเล่า...ที่อยากจะเล่า

เป็นประจำทุกปีกับการประชุมคณะทำงานพร้อมกับครอบครัวอาสาของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ นำทีมโดยประธานเครือข่ายฯ คุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ   ผู้มีพลังตลอดเวลา จนทำให้ครอบครัวอาสาต้องมีพลังตลอดเวลาเช่นเดียวกัน  การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2558   ณ วิมานน้ำรีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการตลอดทั้งปีและพัฒนาโครงการในปีถัดไป


คลิ๊ก More.... เพื่อเข้าร่วมความสนุกกับเครือข่ายฯได้เลยครับบบบบบบบ


More...
dot
ส่งมอบผลการสำรวจรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังออกอากาศ (Post rate) ต่อ กสทช

 

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เผยผลการสำรวจเนื้อหารายการโทรทัศน์ช่องเด็กฯ ชี้สถานีไม่ยอมลงทุน และใช้พื้นที่ในการปล่อยของที่ใช้แล้วหรือเก่าเก็บมาออกอากาศ โดยไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

More...
dot
ผลการสำรวจ สัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัวicon

ผลการสำรวจ

สัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัวบนทีวีดิจิทัลที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยใช้เกณฑ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

จัดทำโดย

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

(ฉบับแถลงผล)


More...
dot
เครือข่ายครอบครัวร่วมกับเครือข่ายภาคี สสส. กว่า 500 องค์กร ยื่นหนังสือต้าน รธน.ม. 190 เหตุเลิกเก็บภาษีบาป ล้ม สสส.icon

วันนี้ (5 ส.ค. 58) ที่รัฐสภา เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ได้รวมพลังกับภาคีเครือข่าย จำนวน 579 องค์กร และเครือข่ายภาคประชาชน เดินทางมายื่นหนังสือต่อ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง.........


คลิ๊ก More.... เพื่อเข้าดูรายละเอียดได้เลยครับบบบบบบบ


More...
dot
"คิดใหม่พรมแดนสื่อ: ประสบการณ์จากต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย"icon

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนร่วมกับสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  จัดเวทีสาธารณะ "คิดใหม่พรมแดนสื่อ: ประสบการณ์จากต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย" 

วันนี้ประธานเครือข่ายได้ขึ้นเวทีเป็นวิทยากรร่วมด้วย


คลิ๊ก More.... เข้าดูรายละเอียดได้เลยครับบบบบบ


More...
dot
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวicon


More...
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)


More...

เกริ่นนำ

งานของเรา
Clockicon

More...
ความคืบหน้าการร้องเรียนรายการสมองมันส์ ซันเดicon

 จดหมายตอบกลับจากสถานีไทย พีบีเอส... สรุปจากคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ประเด็นที่เครือข่ายฯ ตั้งข้อสังเกตเรื่องโฆษณาแฝงในรายการสมองมันส์ ซันเด อ่านดูนะคะ เป็นการทำงานที่ต้องการให้ผู้ผลิตรายการต่างๆเพิ่มความระมัดระวังต่อการผลิตรายการ ซึ่งต้องใส่ใจอย่างมากเมื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะค่ะ


More...
รายงานข่าว งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะครั้งที่ 4

 รายงานข่าว งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2555 ที่สำนักงานใหญ่สถานีโทรทัศน์ Thai PBS


More...
วิพากษ์ภาพยนตร์เรื่อง “จันดารา ปฐมบท”

 วิพากษ์ภาพยนตร์เรื่อง “จันดารา ปฐมบท” 


More...
บทสัมภาษณ์เรื่อง Bill Board หนังสือพิมพ์มติชน

 คุณเกรซให้สัมภาษณ์เรื่อง Bill Board ที่มีภาพเกือบเปลือย ลงหนังสือพิมพ์มติชน


More...
bulletสมัครสมาชิก
bulletคู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์
bulletคู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง
bulletมุมครอบครัว
bulletคลิปดีๆที่อยากให้ชม
bullet'ดูได้ ดูดี' คู่มือสามัญประจำบ้าน
bulletดูได้ ดูดี เล่ม 2 ออกแล้วจ้า..... !!!
bulletจุลสารขบวนการครอบครัว
bulletจดหมายข่าว
bulletCalendar
dot
Family Award 2016
dot
bulletทัศนะของผู้เข้าร่วมงาน Family Awards 2016
bulletผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์
bulletโปสเตอร์งาน Family Award 2016
bulletผลการสำรวจสัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวบนทีวีดิจิทัล
dot
Family Awards 2013
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Award 2013
bulletข่าวการมอบรางวัล Family Award 2013 รายการ "ครัวคุณต๋อย"
bulletรายการคันปากเรื่องมอบรางวัล Family Award 2013
bulletรายการเส้นทางบันเทิงเรื่องการมอบรางวัล Family Award 2013
bulletเล่มรายงานผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 5
dot
Family Awards 2012
dot
bulletข่าวการจัดงาน Family Awards 2012
bulletผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 4
dot
Family Awards 2011
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 1)
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 2)
bulletสรุปงาน Family Awards 2011
bulletรายงานข่าว Family Awards 2011 ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
bulletสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายงานข่าวรางวัล Family Awards 2011
bulletรายการเรื่องจริงผ่านจอ กับรางวัล Family Awards 2011 ที่ได้รับ
bulletรายงานข่าว Family Awards ในรายการสีสันบันเทิง ช่อง 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8
dot
Family Award 2010
dot
bulletคำกล่าวของผู้มอบรางวัลและผู้รับรางวัล
bulletรายงานผลสำรวจ Family Poll 2010
bulletสสส.เผยแพร่ข่าวการจัดงาน Family Award 2010
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "คันปาก"
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "ดาวกระจาย"
bulletคลิ๊ปข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7
bulletคลิ๊ปข่าวช่อง 9
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8Code Calendar by zalim-code.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.