ReadyPlanet.com
dot dot
คู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง

พัฒนาโดย : ผศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนพดล

การตอบแบบทดสอบ

คำตอบที่สามารถเลือกตอบได้ในแต่ละข้อคำถามมี 4 คำตอบได้แก่ 'ไม่ใช่เลย' 'ไม่น่าใช่' 'น่าจะใช่' และ 'ใช่เลย' การตอบให้ใช้ความรู้สึกของผู้ตอบเป็นหลัก กรณีที่ไม่แน่ใจให้ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการตอบ

'ไม่ใช่เลย' หมายถึง ผู้ปกครองมีความมั่นใจ 100% ว่าลูกของตัวเองไม่เคยมีพฤติกรรมเช่นนั้นเลย
'ไม่น่าใช่' หมายถึง ผู้ปกครองมีความมั่นใจมากกว่า 50% (ไม่ถึง 100%) ว่าลูกของตัวเองไม่เคยมีพฤติกรรมเช่นนั้น
'น่าจะใช่' หมายถึง ผู้ปกครองมีความมั่นใจมากกว่า 50% (แต่ไม่ถึง 100%) ว่าลูกของตนเองมีหรือเคยมีพฤติกรรมเช่นนั้น
'ใช่เลย' หมายถึง ผู้ปกครองมีความมั่นใจ 100% ว่าลูกของตัวเองมีหรือเคยมีพฤติกรรมเช่นนั้น

คำแนะนำก่อนตอบแบบทดสอบ

ข้อความต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม กรุณาอ่านโดยละเอียดและพิจารณาเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของลูกท่านมากที่สุดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยทำเครื่องหมาย '/' ลงในช่อง

การให้คะแนน

     ให้คะแนนแต่ละข้อคำถามดังนี้
     'ไม่ใช่เลย' ให้ 0 คะแนน
     'ไม่น่าใช่'  ให้ 1 คะแนน
     'น่าจะใช่'  ให้ 2 คะแนน
     'ใช่เลย'   ให้ 3 คะแนน

     เมื่อให้คะแนนครบทุกข้อแล้ว ให้รวมคะแนนในแต่ละคอลัมน์ โดยนำ
     คะแนนรวมในคอลัมน์ 'ไม่น่าใช่' ใส่ไว้ในช่อง A
     คะแนนรวมในคอลัมน์ 'น่าจะใช่' ใส่ไว้ในช่อง B
     คะแนนรวมในคอลัมน์ 'ใช่เลย' ใส่ไว้ในช่อง C

     หลังจากนั้นจึงคิดคะแนนรวมทั้งหมดโดยรวมคะแนนในช่อง A, B และ C เข้าด้วยกัน

ข้อคำถาม
ไม่ใช่เลย
(0 คะแนน)
ไม่น่าใช่
(1 คะแนน)
น่าจะใช่
(2 คะแนน)
ใช่เลย
(3 คะแนน)
ตั้งแต่ลูกชอบเล่นเกม...
 
 
 
 
1.     ลูกสนใจหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นน้อยลงมาก
O
O
O
O
2.     ลูกมักเล่นเกมจนลืมเวลา
O
O
O
O
3.     ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับคนในครอบครัวแย่ลง
O
O
O
O
4.     ลูกเคยเล่นเกมดึกมากจนทำให้ตื่นไปโรงเรียนไม่ไหว
O
O
O
O
5.     ลูกมักเล่นเกมเกินเวลาที่ฉันอนุญาตให้เล่น
O
O
O
O
6.     ลูกมักอารมณ์เสียเวลาที่ฉันบอกให้เลิกเล่นเกม
O
O
O
O
7.     ลูกเคยหนีเรียนเพื่อไปเล่นเกม
O
O
O
O
8.     เรื่องที่ลูกคุยกับเพื่อนๆ มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกม
O
O
O
O
9.     ลูกใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม
O
O
O
O
10.    การเรียนของลูกแย่ลงกว่าเดิมมาก
O
O
O
O
11.    กลุ่มเพื่อนที่ลูกคบด้วยชอบเล่นเกมเหมือนกับลูก
O
O
O
O
12.    เวลาที่ฉันห้ามลูกไม่ให้เล่นเกมมาก ลูกมักจะทำไม่ได้
O
O
O
O
13.    ลูกใช้เงินส่วนใหญ่หมดไปกับเกม (เช่น ซื้อบัตรชั่วโมง,
        ซื้อหนังสือเกม, ซื้ออาวุธในเกม ฯลฯ)
O
O
O
O
14.    อารมณ์ของลูกเปลี่ยนไป (เบื่อง่าย, หงุดหงิดง่าย,
        ขี้รำคาญ ฯลฯ)
O
O
O
O
15.    พฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไป (เถียงเก่ง, ไม่เชื่อฟัง,
        ไม่รับผิดชอบ ฯลฯ)
O
O
O
O
16.    ฉันคิดว่าลูกฉันติดเกม
O
O
O
O
รวมคะแนน
 
A…………
B…………
C…………

   การแปลผล

คะแนนรวม
ของแบบทดสอบ GAST
กลุ่ม
ระดับความรุนแรง
ของปัญหา
คะแนนต่ำกว่า 20
ปกติ
ยังไม่มีปัญหาในการเล่นเกม
คะแนนระหว่าง 20-29
คลั่งไคล้
เริ่มเกิดปัญหาในการเล่นเกม
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 30
น่าจะติดเกม
มีปัญหาในการเล่นเกมมาก
 
คะแนนรวมทั้งหมด  A + B + C = ............


bulletสมัครสมาชิก
bulletคู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์
bulletคู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง
bulletมุมครอบครัว
bulletคลิปดีๆที่อยากให้ชม
bullet'ดูได้ ดูดี' คู่มือสามัญประจำบ้าน
bulletดูได้ ดูดี เล่ม 2 ออกแล้วจ้า..... !!!
bulletจุลสารขบวนการครอบครัว
bulletจดหมายข่าว
bulletCalendar
dot
Family Award 2016
dot
bulletทัศนะของผู้เข้าร่วมงาน Family Awards 2016
bulletผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์
bulletโปสเตอร์งาน Family Award 2016
bulletผลการสำรวจสัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวบนทีวีดิจิทัล
dot
Family Awards 2013
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Award 2013
bulletข่าวการมอบรางวัล Family Award 2013 รายการ "ครัวคุณต๋อย"
bulletรายการคันปากเรื่องมอบรางวัล Family Award 2013
bulletรายการเส้นทางบันเทิงเรื่องการมอบรางวัล Family Award 2013
bulletเล่มรายงานผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 5
dot
Family Awards 2012
dot
bulletข่าวการจัดงาน Family Awards 2012
bulletผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 4
dot
Family Awards 2011
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 1)
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 2)
bulletสรุปงาน Family Awards 2011
bulletรายงานข่าว Family Awards 2011 ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
bulletสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายงานข่าวรางวัล Family Awards 2011
bulletรายการเรื่องจริงผ่านจอ กับรางวัล Family Awards 2011 ที่ได้รับ
bulletรายงานข่าว Family Awards ในรายการสีสันบันเทิง ช่อง 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8
dot
Family Award 2010
dot
bulletคำกล่าวของผู้มอบรางวัลและผู้รับรางวัล
bulletรายงานผลสำรวจ Family Poll 2010
bulletสสส.เผยแพร่ข่าวการจัดงาน Family Award 2010
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "คันปาก"
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "ดาวกระจาย"
bulletคลิ๊ปข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7
bulletคลิ๊ปข่าวช่อง 9
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8Code Calendar by zalim-code.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.