ReadyPlanet.com
dot dot
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ article

ที่มา: เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เกิดจากการรวมตัวของครอบครัวอาสาฯ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และกระตุ้นระบบสื่อสารมวลชนให้ตระหนักและหันมาใส่ใจผลกระทบที่ผู้บริโภคได้รับจากสื่อที่ไม่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ

วิสัยทัศน์: ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก เยาวชนและครอบครัวในการบริโภคสี่อ

พันธกิจ: เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ จะมุ่งจัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการให้ความรู้เท่าทันสื่อแก่สังคม รวมถึงดำเนินการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสมในสังคมและมุ่งเรียกร้องให้เกิดการปรับแก้สื่อที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งจัด ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์ในสังคม 

ภารกิจ: เพื่อให้สังคมไทยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวและการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ รวมถึงเพื่อเป็นกลไกผลักดันให้เกิดสื่อเชิงคุณภาพเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวมากยิ่งขึ้น ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก เยาวชนและครอบครัวในการบริโภคสื่อ

 วัตถุประสงค์ :

1. ให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันในการบริโภคสื่อชนิดต่างๆ เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก เยาวชนและครอบครัวในการบริโภคสื่อ

2. สื่อที่ไม่เหมาะสมต้องถูกปรับแก้ในการนำเสนอต่อสาธารณชน เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก เยาวชนและครอบครัวในการบริโภคสื่อ
 
3. ผู้ผลิต จัดทำ จัดหาสื่อสร้างสรรค์ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็ก เยาวชนและครอบครัวเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ผลิตในการทำสื่อสร้างสรรค์ต่อไปเกี่ยวกับเครือข่ายฯ

บทสัมภาษณ์สื่อสิ่งพิมพ์ article
2 พลังสำคัญ ขับเคลื่อนขบวนการ Rating article
คณะทำงานและแกนนำครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ article
คณะที่ปรึกษาเครือข่ายฯ article
เปิดแล้ว ศูนย์ประสานงานครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ articlebulletสมัครสมาชิก
bulletคู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์
bulletคู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง
bulletมุมครอบครัว
bulletคลิปดีๆที่อยากให้ชม
bullet'ดูได้ ดูดี' คู่มือสามัญประจำบ้าน
bulletดูได้ ดูดี เล่ม 2 ออกแล้วจ้า..... !!!
bulletจุลสารขบวนการครอบครัว
bulletจดหมายข่าว
bulletCalendar
dot
Family Award 2016
dot
bulletทัศนะของผู้เข้าร่วมงาน Family Awards 2016
bulletผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์
bulletโปสเตอร์งาน Family Award 2016
bulletผลการสำรวจสัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวบนทีวีดิจิทัล
dot
Family Awards 2013
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Award 2013
bulletข่าวการมอบรางวัล Family Award 2013 รายการ "ครัวคุณต๋อย"
bulletรายการคันปากเรื่องมอบรางวัล Family Award 2013
bulletรายการเส้นทางบันเทิงเรื่องการมอบรางวัล Family Award 2013
bulletเล่มรายงานผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 5
dot
Family Awards 2012
dot
bulletข่าวการจัดงาน Family Awards 2012
bulletผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 4
dot
Family Awards 2011
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 1)
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 2)
bulletสรุปงาน Family Awards 2011
bulletรายงานข่าว Family Awards 2011 ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
bulletสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายงานข่าวรางวัล Family Awards 2011
bulletรายการเรื่องจริงผ่านจอ กับรางวัล Family Awards 2011 ที่ได้รับ
bulletรายงานข่าว Family Awards ในรายการสีสันบันเทิง ช่อง 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8
dot
Family Award 2010
dot
bulletคำกล่าวของผู้มอบรางวัลและผู้รับรางวัล
bulletรายงานผลสำรวจ Family Poll 2010
bulletสสส.เผยแพร่ข่าวการจัดงาน Family Award 2010
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "คันปาก"
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "ดาวกระจาย"
bulletคลิ๊ปข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7
bulletคลิ๊ปข่าวช่อง 9
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8Code Calendar by zalim-code.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.