ReadyPlanet.com
dot dot
“เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ช่วยกันสร้างสันติในใจเด็ก” article

 


 วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
เวลา  08.30 - 12.30 น.
ณ ลานสร้างสุข ชั้น 35   อาคารเอส เอ็มทาวเวอร์  พญาไท กรุงเทพฯ


กิจกรรมครั้งนี้ จัดโดย  คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและเยาวชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก  เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชนและครอบครัว กลุ่ม WE ARE HAPPY มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สหทัยมูลนิธิ คณะทำงานด้านเด็ก 19 องค์กร และเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ
ทำให้มีผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่ายอื่นๆและผู้สนใจอีกประมาณ 60 ท่าน รวมทั้งกิจกรรม ประมาณ 80 ท่าน

เริ่มกิจกรรมเวลาประมาณ 08.30 น.
ด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนและเขียนข้อเสนอ 108 วิธีสร้างสันติในใจเด็ก

 

 


คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)
ได้เปิดประเด็นว่า  เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมามีการปะทะกันทั้งใน กรุงเทพฯและต่างจังหวัด จนมีแนวโน้มว่าสังคมไทยจะเกิดสงครามกลางเมือง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต การนำเสนอภาพและข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของสื่อมวลชนซ้ำแล้ว ซ้ำอีก การให้สัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทั้งในเรื่อง ประชาธิปไตย เรื่องการเมือง เรื่องความรุนแรงและสันติวิธีที่แตกต่างกันคนละขั้ว การเลือกนำเสนอข่าวด้านเดียวที่มีผลยั่วยุให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อกันมากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้คนในครอบครัวและชุมชนรอบตัวของเด็กเต็มไปด้วย ความวิตกกังวล ความเครียด ความหวาดกลัว และคนจำนวนมากที่แสดงออกซึ่งทัศนคติในการแก้ไขปัญหา
ด้วยความเกลียดชังและ ความรุนแรง เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กและเยาวชนของเราได้ซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ทุก เมื่อเชื่อวัน จนอาจทำให้เด็กและเยาวชนเกิดการชินชาเห็นความรุนแรงเป็นเรื่องที่ธรรมดา เลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรง เกิดความสับสนในความหมายของประชาธิปไตย ความรุนแรง สันติวิธี ฯลฯ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กทั้งในห้องเรียน ในโรงเรียน ในบ้านและในชุมชน มีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในท่ามกลางความขัดแย้งทางสังคมในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการหาทางออกและการสร้างสันติในใจเด็กอย่างเป็นรูปธรรมบ้างหรือยัง ซึ่งสันติภาพคือสิ่งที่เราต้องมีความเชื่อและสร้างให้เกิด ตัวเราจะต้องเปิดใจเชื่อในสิ่งนั้น และเปิดใจสำรวจให้เกิดสันติภาพในทุกย่างก้าว


อาจารย์นันทภรณ์  แสนประเสริฐ อาจารย์โรงเรียนปรียาโชติ จังหวัดนครสวรรค์ 
การพิจารณาว่าเด็กซึมซับอะไรบ้างจากสภาพสังคมที่ผ่านมานั้นจะต้องมองอย่างรอบด้านจากการที่ได้สัมผัสเด็กนักเรียนในต่างจังหวัด มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เด็กได้รับรู้ผ่านทางทีวีที่ได้พูดคุยกันพบว่า ความรู้สึกของเด็กต่อเหตุการณ์ความรุนแรงคือ “ไม่ชอบมองว่าวันๆไม่ทำอะไรกันเลย”    “หนูว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหม” และมีการตั้งคำถามว่าทำไมใช้คำว่า “ขอโทษ”
 อ.กรรณิการ์ ศูนย์เด็กเล็ก 
 เด็กซึมซับสิ่งที่สื่อนำเสนอและจะติดคำว่า “ออกไป” สิ่งที่จะช่วยได้คือ คือนำคำนี้มาดัดแปลง เพราะเด็กบางคนจะติดขวดนม เราเลยดัดแปลง เป็น “ขวดนมออกไป” และปรับเปลี่ยนให้เด็กคิดเป็นบวก คือใช้คำว่า “เก่ง”กับ “ไม่เก่ง” เราจะบอกกับเด็กว่าถ้าเก่งจะได้รับการยอมรับ คำว่าออกไปก็จะค่อยๆหายไปและเด็กก็จะพยายามทำตัวให้เก่ง
อ.วรรณพร กันทาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลผึ้งน้อย
จากสถานการณ์ที่เด็กซึมซับสื่อ และเห็นความรุนแรงจากสื่อ สะท้อนในลักษณะไม่พึงพอใจกับรัฐบาลไม่ชื่นชมบทบาทผู้นำของประเทศ เด็กเล็กนำมาแสดงออกในชั้นเรียน วิจารณ์ผู้นำไม่มีความเมตตา เด็กสามารถอธิบาย ความดี ความไม่ดี นอกจากเด็กได้เห็นได้รับจากสื่อแล้ว คำวิพากวิจารณ์ของพ่อแม่ เด็กก็ได้นำมาแสดงออกในชั้นเรียนอนุบาล
 

การแสดงจากนักเรียน โรงเรียนอนุบาลผึ้งน้อย โดยการดูแลของน้านิด

 

 

ตัวแทนผู้ปกครอง
โชคดีที่ที่บ้านจัดการศึกษาแบบ home school เราเปิดทีวีให้ลูกดูบ้าง แต่เราต้องสร้างความเข้าใจกับลูก มีคนถามว่าเราอยู่สีไหน ก็บอกเขาไปว่าอยู่สีส้ม คือเป็นกลาง ลูกยืนอยู่ด้วย เขาก็จะรู้ว่าเราวางตัวอย่างไรแล้วเขาต้องทำอย่างไร เคยพาลูกเข้าไปในที่ชุมนุมอย่างไม่ตั้งใจ  ลูกได้ยินเสียงตะโกนว่า “ออกไป” เขาจะถามว่าตะโกนทำไม เราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นความขัดแย้งกันและยกตัวอย่างให้เขาเห็น โดยตั้งคำถามว่าเวลาที่พ่อแม่ทะเลาะกันเขามีความสุขไหม ลูกก็จะตอบว่า “ไม่มี” เราก็บอกเขาว่า ประชาชนทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัว ถ้าประชาชนทะเลาะกัน พระเจ้าอยู่หัวก็จะไม่มีความสุข
 

พญ.พรรณพิมล  หล่อตระกูล จิตแพทย์เด็กจากสถาบันราชานุกูล           
หลักการรายงานข่าวของสื่อมวลชนในบ้านเรา ต้องยอมรับว่าสื่อมวลชนเข้าไปไม่ถึงในเรื่องความเป็นกลาง มีการรายข่าวไม่ครบถ้วน มีการให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะให้เพิ่มความขัดแย้งมากขึ้น ในส่วนการดูแลเด็กของพ่อแม่และคนที่ทำงานด้านเด็ก มีวิธีคิดบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้ สิ่งที่ต้องยอมรับคือพ่อแม่ควรมีความเชื่อร่วมกัน คือเรื่องสันติภาพเป็นเรื่องที่จำเป็นของการเติบโตของเด็ก ทำอย่างไรให้เป็นความเชื่อร่วมกันของสังคม สถานการณ์นี้ การสื่อสารกับลูก  ใน 2 ประเด็นคือ การยอมรับ และการให้อภัย โดยเรายืนหยัดมุมมองความคิดและหลักการอย่างสันติภาพ คงจะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่จะมาช่วยกันประเมิน และหาทางแก้ไขเยียวยา และส่งเสริมแนวทางบวกที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป
 

แลกเปลี่ยน
คุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ

ที่บ้านไม่มีสีค่ะ   ขอร่วมแลกเปลี่ยน 2 ประเด็น  ประเด็นแรก  ผลกระทบ  ประเด็นที่ 2  คือการมองเชิงมิติของเด็กโต   ผลกระทบคือ  1.  เวลาขึ้นรถแท็กซี่ต้องได้รับฟังสื่อที่ไม่อยากรับฟังหรือการแสดงความคิดเห็นของคนขับซึ่งบางคนแรงมาก   2.เวลาออกไปข้างนอกเช่นตลาด แล้วใส่เสื้อสีเหลืองหรือแดงโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็จะมีคนคิดว่าอยู่ฝ่ายนั้นๆตามสีเสื้อ จนทำให้เสื้อสีเหลืองที่มีอยู่หลายแบบต้องแขวนไว้ใส่ไม่ได้   ประเด็นที่2 การมองเชิงมิติสำหรับลูกที่โตแล้ว เขาสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยการทำโครงงานบูรณะการเรื่องเมืองใหม่ศึกษาการปกครองตั้งแต่สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นเชื่อมโยงถึงการเมืองใหม่ 
สำหรับเครือข่ายครอบครัวสามารถจัดเวทีหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เราคงจะไม่สืบหาความจริง แต่เราจะสร้างความตระหนัก และเข้าไปพูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบ

คุณวัลลภา นีละไพจิตร อนุกรรมการด้านสิทธิเด็กเยาวชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฟังทุกคนแล้วเกิดความหวัง เพราะเรามีพลังเงียบอีกเยอะ ดีใจที่เหตุการณ์ผ่านไปและเราสามารถฝ่าฟันวิกฤตไปได้ และหวังในอนาคตว่าเด็กของเราได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ เป็นมหาลัยชีวิตของพวกเขา ได้เรียนรู้คน ได้เรียนรู้คุณธรรม และความยุติธรรม เด็กสามารถเลือกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง สิ่งที่สะท้อนความแตกต่างเป็นความสวยงามที่ลงตัว ถ้าคนเราทุกคนเหมือนกัน ความรัก ความเมตตา ก็จะไม่เกิดขึ้น เราต้องรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกัน ทุกศาสนาได้สอนให้เราเป็นคนดีต่อสังคมอยู่แล้ว “ช่วยกันเถอะค่ะ ดิฉันเห็นสันติภาพอยู่ในสายตาของทุกคน”
ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 “การพัฒนาสิ่งใดก็ไร้ค่า ถ้าเราไม่พัฒนาเด็กปฐมวัย เราปลูกฝังสิ่งใดเด็กก็จะรับสิ่งนั้นมา อยากให้เรามองกลับว่าเราเป็นสื่อที่ดีให้ลูก เราต้องยอมรับและอยู่ในความแตกต่างที่ผสมผสานกัน”

กลุ่มโลกทัศน์สโมสรการใช้อุปกรณ์ดนตรีหลากหลายชนิดเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ปิดการเสวนา 12.30น.
 
กิจกรรมต่างๆของเครือข่ายฯ

ทีมงานตามเก็บทุกคำแนะนำเพื่อให้การทำงานรอบด้านจริงๆ article
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “สิทธิเด็กกับแนวทางปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์” article
กรณีร้องเรียน Thai PBS article
ร้องเรียน Thai PBS article
การผลักดัน E-Sports เป็นหนึ่งชนิดในกีฬา article
เวที “การพนันบนสื่อโทรทัศน์: ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ” article
เครือข่ายฯไปร่วมเซ็นต์ MOU เป็นพันธมิตรกับ บมจ.อสมท ในงานแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์” article
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เรื่องการขับเคลื่อนมติ "เด็กกับสื่อ" article
เสวนาโต๊ะกลม "สิทธิเด็ก...ในยุคมนุษย์กล้องครองเมือง" article
งานเสวนา “คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์ ... มองให้ลึกกว่าความน่ารัก? article
การประชุมคณะทำงานพร้อมกับครอบครัวอาสาของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ article
ส่งมอบผลการสำรวจรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังออกอากาศ (Post rate) ต่อ กสทช
ผลการสำรวจ สัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัว article
เครือข่ายครอบครัวร่วมกับเครือข่ายภาคี สสส. กว่า 500 องค์กร ยื่นหนังสือต้าน รธน.ม. 190 เหตุเลิกเก็บภาษีบาป ล้ม สสส. article
"คิดใหม่พรมแดนสื่อ: ประสบการณ์จากต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย" article
เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย article
เครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ออกโรงต้าน กสทช. article
เรื่องเล่า: เยือนกัลยาณมิตร สถานีโทรทัศน์ MCOT Family article
เรื่องเล่าจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ article
รายการ Good Moring Thailand Five Minutes Bighero article
เรื่องเล่าชาวเครือข่าย ตอน...ไปเมืองจันท์กันเถอะ article
ช่อง MONO29 ขอสัมภาษณ์ตัวแทนเครือข่ายฯ article
2 กิจกรรมสำคัญของเครือข่าย article
เครือข่ายครอบครัวเคลื่อนไหว... ปกป้องประโยชน์ของผู้บริโภคข่าวสาร article
เวทีเสวนาสาธารณะแถลงผลการสำรวจรายการเด็ก article
เรื่องเล่า สัมมนาสาธารณะ หัวข้อ "อนาคต กสทช. กับก้าวต่อไป ทีวีดิจิตอล" article
สัมมนาสาธารณะ หัวข้อ "อนาคต กสทช. กับก้าวต่อไป ทีวีดิจิทัล" article
“สิทธิมนุษยชนกับจรรยาบรรณในการนำเสนอเรื่องราวผ่านรายการโทรทัศน์” article
เรื่องเล่าส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 article
งาน เมือง 3 ดี "บางกอกนี้...ดีจัง" article
เรื่องเล่าของพวกเรา : การประชุมเพื่อสรุปผลงานและวางแผนสู่ปีต่อไป article
เรื่องเล่าห้องเรียนอาสาเฝ้าระวังสื่อ article
เรื่องเล่าห้องเรียนครอบครัว: ฉีดวัคซีนรู้ทันสื่อครั้งที่ ๗ article
เรื่องเล่าห้องเรียนครอบครัว : ฉีดวัคซีนรู้ทันสื่อครั้งที่ ๖ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา article
แนะรัฐเปิดให้ภาคประชาชนเข้าไปร่วมกำกับดูแลจอตู้ article
ภาพข่าวงาน Family Awards 2013 article
Road Show ภาคเหนือ article
ห้องเรียนครอบครัว...ฉีดวัคซีนรู้ทันสื่อ article
กิจกรรมเปิดพื้นที่ของชุมชนพูนพำเพ็ญ บางแวก 116 article
ห้องเรียนฉีดวัคซีนให้ครอบครัวรู้ทันสื่อ ครั้งที่ 3 (ภูมิภาคครั้งที่ 2) article
กรณีการร้องเรียนละครเรื่อง "กุหลาบไฟ" article
เล่าเรื่องด้วยภาพ....งานมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 5
งานมอบรางวัล Family Awards 2013 article
การประชุมนานาชาติ : การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล article
เครือข่ายเปิดบูธบันไดงูเรียนรู้เรื่องสื่อ article
ห้องเรียนครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อพื้นที่ กทม. ครั้งที่ 1 article
งานเสวนา “ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปกับคำพิพากษาศาลปกครองกรณี Must-Have” article
ประเด็น "ปัญหาการพนัน" article
โครงการ “ฉีดวัคซีนให้ครอบครัวรู้ทันสื่อ” article
เธอทำอะไรบ้าง ฉันทำอะไรบ้าง และมีอะไรบ้างที่เราจะช่วยกันทำ article
การจัดกิจกรรมบางกอกนี้....ดีจัง ตอนตามรอยโกโบริ ชม ชิม ของดีบางกอกน้อย article
เรื่องเล่าการเดินทางสู่การจัดห้องเรียน ณ บ้านร้อยปี จ.ตราด article
กิจกรรมห้องเรียนครอบครัวรู้เรื่องสื่อ ชุมชนสวนหลวง 1 เขตบางคอแหลม article
ห้องเรียนสัญจร "ครอบครัวเรียนรู้สื่อ" article
ผลการพิจารณาของ กสทช เรื่องการร้องเรียนรายการ "พฤหัสมหัศจรรย์" article
ประธานเครือข่ายฯร่วมสัมมนา "ทีวีดิจิตอล ประชาชนได้อะไร" article
ร้องเรียนละครเรื่องกุหลาบไฟ article
การระดมความคิดเรื่อง การประมูลทีวีดิจิตอลช่องเด็ก article
ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง” โครงสร้างและรูปแบบรายการประเภทเกมโชว์ที่เอื้อให้เกิดปัญหา.... ” article
เก็บมาฝากจากการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางโทรทัศน์ช่องเด็กและเยาวชนในยุคดิจิตอล” article
เครือข่ายฯร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ แนวทางไตรภาคีในการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ”
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน article
การหารือของครอบครัวอาสาต่อการขับเคลื่อนงานให้ครอบครัวไทยปลอดการพนัน article
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อเข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคี ครั้งที่ 1 article
การประชุมร่วมกับที่ปรึกษาของเครือข่ายฯ article
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง " tablet กับการศึกษาไทย" article
เวทีประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การทำงานด้านเด็กและเยาวชนระยะยาว article
เครือข่ายฯเข้าร่วมงานสมัชชาครอบครัวกรุงเทพมหานคร article
แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องที่พบเห็นสื่อทั้งที่ดีและที่ไม่เหมาะสม article
เวทีสัมมนาเรื่อง “ทีวีดิจิตอล.....จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ตอน ทีวีดิจิตอลสาธารณะ article
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อเข้าร่วมงานสัมมนา "จรรยาบรรณ"ในมุมมองของสื่อและองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศ" article
ประชุมวางแผนงานปี 2556
โครงการฝึกให้เป็นนักร้อง (เรียน) มืออาชีพ "Star Ranger"
รวมพลเครือข่ายครอบครัว
งานขอบคุณครอบครัวอาสา article
สรุปงานแบบสบายๆสไตล์เครือข่าย article
จดหมายจากผู้ปกครองท่านหนึ่ง
ASTV ผู้จัดการออนไลน์ รายงานการปิดเว็บโป๊ article
เครือข่ายฯแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เรื่องเว็บโป็ article
ประชาสัมพันธ์งาน Family Awards 2012 article
ยื่นหนังสือถึง กสทช.ขอให้ทบทวนร่างประกาศ 3 ฉบับ
หนังสือตอบจาก กสทช เรื่องความไม่เหมาะสมของรายการ "พฤหัสอัศจรรย์" article
การเข้าร่วมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
รมว.ไอซีที ชี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ควบคุมไม่ให้เด็ก ป.1ใช้แท็บเล็ทดูเว็บโป๊
สนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฉบับประชาชน article
ข่าวไทยพีบีเอสเรื่อง "ดูทีวีกับลูก" article
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชา วส.357 สื่อกับเด็ก หัวข้อ "เมื่อสื่อออนไลน์ ท้าทาย สื่อกระแสหลัก : โอกาสและทางออกของการพิทักษ์สิทธิเด็ก?" article
กว่าจะเป็น Family Awards 2011-แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์ article
ผลสำรวจเล่มรายงาน Family Awards 2011 article
งาน Family Award 2011 article
แบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 3” article
งานแถลงข่าวและเปิดตัวโลโก้ รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว article
การ์ตูนผู้พิทักษ์เด็กและครอบครัว "แฟมิลี่ เรนเจอร์" article
ผลสำรวจ "คุณต้องการให้รายการโทรทัศน์....ส่งเสริมคุณค่าด้านใดในสังคม?" article
โพลชี้ ความรักความสามัคคี เป็นสิ่งที่ผู้ชมอยากเห็นในโทรทัศน์มากที่สุด เพิ่มรางวัลพิเศษรางวัลโทรทัศน์ในดวงใจ Family Awards 2011 article
เปิดตัว Logo Family Awards article
เทศกาลละครเยาวชนภาคใต้ article
ขอเชิญโหวตเลือก "รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 2" article
สัมนาวิชาการเรื่อง "บทบาทสื่อต่อการสร้างความปรองดองแห่งชาติ"
เวทีเสวนาเรื่อง "การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์" article
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสรรค์สื่อมอบหนังสือขอบคุณและมอบดอกไม้ให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม article
การบรรยายเรื่อง"ทำไมครอบครัวถึงต้องเฝ้าระวังสื่อ" โดย ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร article
กิจกรรม "รวมพลังสมาชิกสัมพันธ์ ปี 2"
กิจกรรมห้องทดลองการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์สำหรับเครือข่ายแรงงานสตรีและเยาวชนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค article
เชิญร่วมงานสมาชิกสัมพันธ์......ฟรี
การร่วมจัดกิจกรรมของเครือข่ายฯในงานวันเด็กแห่งชาติ article
พี่เกรซให้สัมภาษณ์ทีวีชุมชนที่อุบลฯ article
เครือข่ายฯร่วมออกบู๊ธ รายการทีวี "หัวใจใกล้กัน" article
ข่าวโทรทัศน์การประกาศผล Family Award 2009 article
งานมอบรางวัล Fmily Award 2009 article
ผลสำรวจ "รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว" (Family Poll 2009) article
ห้องเรียนครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อ (โรงเรียนเทพศิรินทร์) article
ห้องเรียนครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อ article
เสวนาเรื่อง สังคมได้อะไรจากคลิปข่าวรุนแรง article
กิจกรรมครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อออนไลน์ article
เรื่องราวที่น่าสนใจ
รายงานการศึกษา โครงการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 2"
ประชาสัมพันธ์งาน Family Award 2010 article
บทความ นสพ.ไทยโพส X-cyte Kidz - ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี เริ่มก่อนที่ครอบครัว article
ยื่นหนังสือถึงสถานีทีวีทั้ง 4 ช่อง article
การยื่นหนังสือขอให้ยุติการแพร่ภาพความรุนแรงจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด article
งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ประสานงานครอบครัวเฝ้าระวังสร้างสรรค์สื่อ article
กิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการ article
ค่ายครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ article
การเฝ้าระวังและประเมินคุณภาพเนื้อหารายการทีวี article
ค่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ article
ลงพื้นที่เฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ articlebulletสมัครสมาชิก
bulletคู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์
bulletคู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง
bulletมุมครอบครัว
bulletคลิปดีๆที่อยากให้ชม
bullet'ดูได้ ดูดี' คู่มือสามัญประจำบ้าน
bulletดูได้ ดูดี เล่ม 2 ออกแล้วจ้า..... !!!
bulletจุลสารขบวนการครอบครัว
bulletจดหมายข่าว
bulletCalendar
dot
Family Award 2016
dot
bulletทัศนะของผู้เข้าร่วมงาน Family Awards 2016
bulletผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์
bulletโปสเตอร์งาน Family Award 2016
bulletผลการสำรวจสัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวบนทีวีดิจิทัล
dot
Family Awards 2013
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Award 2013
bulletข่าวการมอบรางวัล Family Award 2013 รายการ "ครัวคุณต๋อย"
bulletรายการคันปากเรื่องมอบรางวัล Family Award 2013
bulletรายการเส้นทางบันเทิงเรื่องการมอบรางวัล Family Award 2013
bulletเล่มรายงานผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 5
dot
Family Awards 2012
dot
bulletข่าวการจัดงาน Family Awards 2012
bulletผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 4
dot
Family Awards 2011
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 1)
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 2)
bulletสรุปงาน Family Awards 2011
bulletรายงานข่าว Family Awards 2011 ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
bulletสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายงานข่าวรางวัล Family Awards 2011
bulletรายการเรื่องจริงผ่านจอ กับรางวัล Family Awards 2011 ที่ได้รับ
bulletรายงานข่าว Family Awards ในรายการสีสันบันเทิง ช่อง 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8
dot
Family Award 2010
dot
bulletคำกล่าวของผู้มอบรางวัลและผู้รับรางวัล
bulletรายงานผลสำรวจ Family Poll 2010
bulletสสส.เผยแพร่ข่าวการจัดงาน Family Award 2010
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "คันปาก"
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "ดาวกระจาย"
bulletคลิ๊ปข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7
bulletคลิ๊ปข่าวช่อง 9
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8Code Calendar by zalim-code.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.