ReadyPlanet.com
dot dot
คำกล่าวของผู้มอบรางวัลและผู้รับรางวัล


งานมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 2

Family Awards 2010
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ
 
คำกล่าวของผู้มอบรางวัลและผู้รับรางวัล 
กล่าวเปิดงาน ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา
  ขอบคุณท่านประธานจัดงานและสวัสดีท่านประธานจัดงาน ผู้ผลิตทุกท่านรวมทั้งครอบครัวและเด็กๆ วันนี้ดิฉันขอชื่นชมมากเลยนะค่ะงานวันนี้เราทำเพื่อเด็ก วันนี้จึงถือได้ว่าเป็นวันมงคลอย่างยิ่งวันหนึ่งที่เราสามารถรวมพลังกันทำสิ่งที่ดีๆ และก็สามารถทำให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ตั้งแต่จบแพทย์มาดิฉันฝันมาตลอดว่าทำอย่างไรเด็กจะมีรายการที่ดีและมีประโยชน์ ดิฉันทราบความถึงลำบากของพวกท่าน กว่าจะประสบความสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคมากมายดิฉันเข้าใจ เพราะว่าดิฉันเคยทำรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอชนิกา” เมื่อสมัยปี 2533-2539  มันยากจริงๆ  ยากกว่าเรียนหมออีก ต้องชื่นชมความอุตสาหะของท่านผู้ผลิตและขอให้กำลังใจว่าท่านทำสิ่งที่ดี ไม่ใช่เฉพาะกับเด็ก แต่กับประเทศของเราด้วย เพราะเด็กจะเติบโตและต้องรับผิดชอบประเทศชาติ สิ่งที่ท่านจะปลูกฝังจะเข้าไปอยู่ในตัวเด็ก ดิฉันชื่นชมอย่างยิ่งในหลายๆรายการ เพราะมีโอกาสได้ติดตามชม ปีนี้ก็เป็นปีที่ประสบความสำเร็จ มีผู้เข้าร่วมมากขึ้น สื่อมวลชนก็สนใจมากขึ้น จะทำให้เป็นเหมือนสากลได้ไหม เป็นการมอบรางวัลให้รายการโทรทัศน์เพื่อเด็กเยาวชน ทำอย่างไรที่จะเป็นที่รองรับ เชิดชูและให้กำลังใจผู้ผลิต เพราะดิฉันทราบดีว่าท่านเหนื่อยกันมาก จริงๆ อยากให้มีสถานีโทรทัศน์สักช่องเพื่อเด็ก เพื่อครอบครัว ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะคะ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเห็นความสำเร็จในวันนี้  
ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา   กล่าวถึงรายการประเภท ป 3+ 
ดิฉันมีความยินดีมากที่ได้มอบรายการประเภท ป 3+ คือรายการของเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่เขามีพัฒนาการและมีความคิดและสามารถที่จะสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นช่วงนี้สมองต้องการกระตุ้นและพัฒนา รายการประเภทนี้ดูแล้วต้องสร้างความเพลิดเพลินมีสีสันสวยงาม มีโจทย์ที่จะให้สมองได้เรียนรู้และสมองได้พัฒนา
 
 
นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
กล่าวถึงรายการประเภท น 18+    
สวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ รายการ น 18+ ที่ดีสำหรับผู้ใหญ่นะครับ เยาวชนหรือวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำ หลายคนถามว่าวัยรุ่นที่จะดูรายการประเภทนี้ดูได้ไหม คำตอบคือดูได้แต่รายการนี้ถูกออกแบบให้ผู้ดูอายุเกิน 18 ปี เนื้อหาจะมีความคาบเกี่ยว ที่จะมีความรุนแรง เพศ ภาษา ที่ไม่ค่อยเหมาะกับเยาวชน รายการ น18+ที่เราอยากจะเห็นซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่เป็นละคร อยากให้เป็นละครที่ให้ข้อคิด ให้แนวทางในการดูแลชีวิต สะท้อนปัญหาสังคม สิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับวัยรุ่นโดยตรง เนื่องจากเนื้อหาความรุนแรง เพศ ภาษาปนอยู่บ้างก็ตาม แต่เราก็หวังว่ารายการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนแต่จะต้องได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ มีหลายคนถามว่า ก็ดูอยู่ด้วยกันกับลูกแต่ไม่รู้จะแนะนำอะไร การนำแนะมีหลายวี วิธีที่ 1 คือ การดูอยู่ด้วยกันก็เป็นการแนะนำที่ดีแล้ว เพราะฉากรุนแรงหรือฉากที่มีเรื่องทางเพศ จะมีระดับความรุนแรงลดน้อยลงถ้าผู้ใหญ่อยู่ด้วย เพราะจะช่วยลดความรู้สึกที่จะเกิดจินตนาการ ผมก็ได้ทำแบบนี้กับลูก คือดูกับลูกที่เป็นวัยรุ่น ถึงแม้ว่าจะเป็น น 18+ ถ้าเป็นเนื้อหาที่ดี เด็กและวัยรุ่นก็ได้จะประโยชน์ วิธีที่ 2 คือการเปรย เป็นการสื่อสารที่ทำให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่มีความคิดหรือค่านิยมอย่างไร วิธีที่ 3 คือการคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากละครจบแล้ว รายการ น 18+ ที่ดีๆหลังจากรายการหรือละครจบแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้คุยกันต่อ ว่าเราได้แง่คิดจากเรื่องนั้นๆอย่างไรบ้าง ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการ น 18+ที่ได้รับรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว จะเป็นรายการที่มีประโยชน์อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว
 
รศ.ดร.วิลาสินี   อดุลยานนท์ 
กล่าวถึงรายการประเภท ด 6+
สวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ผลิตรายการทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้รวมถึงหลายๆ รายการที่ได้เข้ารอบด้วยนะคะ รายการ ด 6+ น่าจะเป็นรายการที่ทำยากที่สุดเพราะว่าจาก 6+ ขึ้นไปมันไปอีกไกลมาก ผู้ที่จะทำรายการ ด 6+ขึ้นไปต้องทำให้ดูได้ตั้งแต่เด็ก 6 ขวบขึ้นไปจนถึง 12 ขวบและดูร่วมกันได้อย่างสนุกสนานสำหรับคนหลายวัย และที่สำคัญเป็นรายการที่ให้คุณค่าและให้ข้อคิดตั้งแต่เด็ก คือถ้าสังคมเราอยากเห็นเด็กเราเติบโตเป็นกำลังสำคัญ ดิฉันคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของรายการเด็ก ซึ่งแน่นอนว่าคุณลักษณะสำคัญของรายการประเภทนี้คือทำให้เด็กได้ปลดปล่อยจินตนาการของเขา เปิดโลกเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้สังคมภายนอก เป็นการเตรียมพร้อมให้เขาใช้ชีวิต และสิ่งสำคัญที่สุดของรายการกลุ่มนี้คือการเตรียมพื้นฐานในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย และอยากจะฝากโอกาสนี้ไปยังผู้ผลิตทุกท่านคือภาวะที่เราต้องเปลี่ยนประเทศไทยให้น่าอยู่สำหรับทุกคน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะเตรียมเด็กของเราให้เติบโตและยอมรับทุกๆคนในสังคม รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อผู้อื่นมาเปลี่ยนประเทศให้เป็นประเทศที่เป็นธรรม เป็นประเทศที่ลดความเหลื่อมล้ำที่สำคัญในภาวะที่มีผู้ประสบภัยมากมาย นี่ก็เป็นโอกาสที่จะใช้รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับเด็ก ก็ขอแสดงความยินดีกับรายการที่ได้รับรางวัลค่ะ
 
รศ.ดร.สายฤดี  วรกิจโภคาทร 
กล่าวถึงรายการประเภท ท
                ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณที่ผลิตรายการประเภท ท เป็นจำนวนมากทำให้เรามีตัวเลือก การทำรายการต้องนึกถึงคนที่ดูรายการที่อายุน้อยๆ ด้วย แม้ว่ารายการประเภท ท จะมีระดับของการจัดเรตติ้งของรายการประเภทนี้จะมีระดับความรุนแรงใน 3 ประการได้ในระดับ 1 แต่ก็ควรให้ความสำคัญกับเด็กด้วย ดิฉันชอบรายการ ท หลายรายการ ดิฉันอยากให้รายการหลายรายการที่ทำออกมาได้เผยแพร่ไปในสื่ออื่นๆ ด้วยไม่ใช่เพียงแค่รายการโทรทัศน์เท่านั้นเพราะหลายรายการของ ท มีคุณภาพดีจริงๆดีใจกับหลายรายการที่นำไปเสนอบนเครื่องบนซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ได้ดูรายการแต่เป็นมีคนต่างชาติด้วย ทำให้เกิดความภูมิใจในฐานะคนไทย หลายรายการที่อยากให้จัดระดับให้ตรง เพราะหลายรายการก็เหมาะดับ ด 6+ ก็จะทำให้เด็กดูแล้วคุณพ่อคุณแม่มีความสบายใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามดิฉันก็ดีใจกับทุกรายการที่ได้นะค่ะเพราะดิฉันคิดว่าทุกรายการที่ได้มีความเหมาะสมที่จะได้รางวัลประเภท ท ของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อปีที่ 2 จริงๆ ค่ะ
 

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ 

กล่าวถึงรายการประเภท น. 13+
                รายการ น 13+ ก็หมายถึงรายการที่เหมาะกับเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป  ตอนนี้ 13ปี ก็ถือว่าเข้าสู่วัยรุ่นแล้วน่าจะอยู่ที่ระดับ ม.1 ช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่สำคัญช่วงหนึ่งของชีวิต หลากคนบอกว่าเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต การทำรายการต้องน่าสนใจและมีความสำคัญมากที่จะสร้างสรรค์รายการที่วัยรุ่นมีความสนใจซึ่งเป็นช่วงวัยที่ไม่อยากดูรายการกับพ่อแม่ สนใจเพื่อน สนใจสังคม สนใจในเรื่องทางเพศ สนใจในอัตลักษณ์ของตนเองความสวย ความหล่อ ความดี มีความสำคัญอย่างไรกับเพื่อนกับครอบครัว เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะปลูกฝังให้วัยรุ่นดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นเป็นปัญหาหนักๆ ถ้าเรามีรายการดีๆที่สามารถดึงความสนใจจากวัยรุ่นออกมาได้อย่างเหมาะสมก็เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นนะคะ การที่สามารถดึงเด็กออกมาได้รายการนั่นต้องน่าสนใจและสร้างการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วม การสร้างสรรค์พลังที่จะทำสิ่งต่างๆและการเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ให้เขามีส่วนร่วมในการที่จะคิดสร้างสรรค์ และถ้าเป็นไปได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องแนะนำเพราะว่าบางครั้ง รายการตรงนี้จะมีความคาบเกี่ยวคืออาจจะมีภาพเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเรื่องเพศ เรื่องความรุนแรง หากมีเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ดูด้วย จึงเป็นจะต้องให้คำแนะนำเป็นพิเศษ
 
คุณชโรบล เรียงสุวรรณ 
ผู้รับรางวัล รายการบ้านมิคกี้ แสนสนุก ประเภทป3+
 
ในนามของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ขอขอบคุณที่มอบรางวัลให้กับรายการนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรายการที่เราผลิตเองทั้งหมด แต่ก็เป็นรายการที่เราตั้งใจจะผลิตและคิดว่ามีประโยชน์กับเด็กและเยาวชน ขอบคุณค่ะ
 
และ รายการ Bubu Chacha เพื่อนรักสี่ล้อ ประเภทด6+                                                                                        
ขอบคุณอีกครั้งนะค่ะ สำหรับรางวัลที่ 2 ของสถานี
                                                 
คุณชวลิต พงสุขเวชกุล
ผู้รับรางวัล รายการกรรมลิขิต ประเภท น18+
 
ดีใจมากและภูมิใจมากสำหรับรางวัลที่ได้รับครับ ขอขอบคุณทุกครอบครัว ทุกเสียงโหวตที่ให้มา ที่สำคัญคือ ขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ที่สร้างกลไกดีๆ รวมถึงรางวัลดีๆ แบบนี้ครับ
 
 
คุณภัทราพร สังข์พวงทอง 

ผู้รับรางวัล รายการกบนอกกะลา ประเภท ท  รางวัลอันดับ 1

ขอบคุณค่ะ เชื่อว่าในวงการโทรทัศน์ไทยยังมีผู้ผลิตที่มีความฝันที่อยากจะผลิตรายการโทรทัศน์ดีๆ เพื่อให้เป็นรายการโทรทัศน์ในดวงใจอีกมากแต่ว่ายังขาดโอกาสและพลังใจบางอย่าง เพราะว่าการจะเป็นจะเป็นรายการโทรทัศน์ดีๆจำเป็นต้องมีผู้สนับสนุนที่อดทนและเสียสละอยู่เคียงข้างเรา มีสถานีที่ให้โอกาสและมีภาคประชาชนที่รู้เท่าทันสื่อให้การสนับสนุนด้วย เพราะฉะนั้นนอกจากจะขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ในฐานะตัวแทนจากกบนอกกะลาแล้ว ก็อยากขอบคุณที่มีเวทีแบบนี้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ทุกคนด้วย ขอบคุณค่ะ
 
คุณธีระรัช ดวงกมล
ผู้รับรางวัล รายการคนค้นฅน ประเภท ท รางวัลอันดับ 2
 
ขอขอบคุณครับ สำหรับคำกลอนครับ และก่อนอื่นคงต้องขอขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ เชื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำงานต่อไปครับ ที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณเครือข่ายครอบครัวที่ทำให้เกิดโครงการดีๆเช่นนี้ และเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการดีๆเช่นนี้ต่อไป ขอบคุณครับ
 
คุณกษมา อุดมเกิดมงคล
ผู้รับรางวัล รายการพระช่วย ประเภท ท  รางวัลอันดับ 3
               
รางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากสำหรับทีมงานเพราะนี่คือรางวัลที่ผ่านการโหวตจากครอบครัว ขอขอบคุณทีมงานจากบริษัท Workpoint และทีมงานรายการคุณพระช่วยจะนำความภาคภูมิใจวันนี้ไปสร้างสรรค์รายการ  รายการคุณพระช่วยเป็นรายการวัฒนธรรมซึ่งที่สามารถอยู่ได้ถึงขนาดนี้ถือว่าทางทีมงานตั้งใจและปรับตัวอย่างเต็มที่ และรายการคุณพระช่วยไม่ใช่ของบริษัท Workpoint  หรือของใคร แต่เป็นของทุกคนเพราะเรื่องของวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องของคนไทยทุกคน รายการคุณพระช่วยมีหน้าที่เพียงนำมาเผยแพร่และทำให้คงอยู่ ให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นได้ยิน ขอบคุณมากค่ะ
 
ผู้รับรางวัล รายการละครคู่กิ๊กพริกกับเกลือประเภท น13+
 
                                    
คุณรังสิต ศิรนานนท์ (อ้วน)
คุณณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์ (เชน)
คุณภัทราณี จารุวรรณสถิต ( ข้าวโอ๊ต)
 
คุณอ้วน – พวกเราเป็นตัวแทนของละครคู่กิ๊กพริกกับเกลือผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ละครของเราเป็นที่ชื่นชอบของครอบครัว
คุณข้าวโอ๊ต – ขอบคุณทุกเสียงโหวตและจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ค่ะ
คุณเชน ขอบคุณมากนะครับที่มีรางวัลดีๆ แบบนี้มาเป็นกำลังใจให้เรามีแรงที่จะทำงานเพื่อสังคมต่อไปครับ
 
คุณเกียรติสุดา ภิรมย์  
ผู้รับรางวัล รายการเจ้าขุนทอง ร้องวู้   รางวัลพิเศษ ป3+
ขอบคุณค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกว่า รางวัลนี้ก็เป็นรางวัลในดวงใจเหมือนกัน เพราะพอทราบว่ามีรางวัลนี้ ก็รู้สึกอยากได้ตั้งแต่ปีที่แล้ว รางวัลนี้ถือเป็นการฉลองวันเกิดของรายการครบรอบ19 ปีด้วย ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งเสริมสนับสนุนมาตลอดเวลา ขอบคุณสถานี คนดูส่วนตัวรู้สึกว่ายังไม่เหนื่อยค่ะ ยังทำได้อยู่ ขอบคุณค่ะ
  
รศ.ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร และ ภญ.ดร. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
ผู้รับรางวัล รายการป.ปลาตากลม รางวัลพิเศษ ป3+
 
รศ.ดร.สายฤดี -  รายการป.ปลาตากลม ยังตัวเล็กอยู่ค่ะ ถ้าเทียบกับรายการเจ้าขุนทองร้องวู้ รายการของเรายังไม่ครบ 1 ปี เริ่มออกอากาศ 18 มกราคม 2553 ตั้งแต่ทำรายการมาต้องขอขอบคุณมากที่เดียว อาทิ สสย. ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  คุณวันจันทร์  คีรีวงศ์    สำนักงานสนับสนุนพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีที่ปรึกษาของดิฉันที่ให้กำลังใจเสมอ คือ ดร.พัชราพร ที่กรุณาให้คำแนะนำ เช่น ตอนท้ายของรายการอย่าให้ผู้ใหญ่พูดเลยเพราะจะกลายเป็นรายการให้ผู้ใหญ่ดู ต้องให้ปลาพูด ที่เป็นเนื้อหาวิชาการเพราะจะทำให้เด็กดูรายการ ขอขอบคุณคุณตระกูล ที่กรุณาเสียสละมาเป็นผู้กำกับรายการตั้งแต่ต้น ทำให้รายการของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และหวังว่ารายการจะมีคุณภาพขึ้น เราจะเป็นรายการสำหรับโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ ให้โรงเรียนต่างๆ มีส่วนร่วมในการผลิตรายการ เพื่อให้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับเด็กจริงๆค่ะ
 ภญ.ดร. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร-  ขอบคุณนะค่ะ จะตั้งใจชวนเด็กคิด ชวนเด็กคุยผ่านสื่อต่อไป ขอบคุณค่ะ

 bulletสมัครสมาชิก
bulletคู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์
bulletคู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง
bulletมุมครอบครัว
bulletคลิปดีๆที่อยากให้ชม
bullet'ดูได้ ดูดี' คู่มือสามัญประจำบ้าน
bulletดูได้ ดูดี เล่ม 2 ออกแล้วจ้า..... !!!
bulletจุลสารขบวนการครอบครัว
bulletจดหมายข่าว
bulletCalendar
dot
Family Awards 2013
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Award 2013
bulletข่าวการมอบรางวัล Family Award 2013 รายการ "ครัวคุณต๋อย"
bulletรายการคันปากเรื่องมอบรางวัล Family Award 2013
bulletรายการเส้นทางบันเทิงเรื่องการมอบรางวัล Family Award 2013
bulletเล่มรายงานผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 5
dot
Family Awards 2012
dot
bulletข่าวการจัดงาน Family Awards 2012
bulletผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 4
dot
Family Awards 2011
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 1)
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 2)
bulletสรุปงาน Family Awards 2011
bulletรายงานข่าว Family Awards 2011 ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
bulletสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายงานข่าวรางวัล Family Awards 2011
bulletรายการเรื่องจริงผ่านจอ กับรางวัล Family Awards 2011 ที่ได้รับ
bulletรายงานข่าว Family Awards ในรายการสีสันบันเทิง ช่อง 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8
dot
Family Award 2010
dot
bulletคำกล่าวของผู้มอบรางวัลและผู้รับรางวัล
bulletรายงานผลสำรวจ Family Poll 2010
bulletสสส.เผยแพร่ข่าวการจัดงาน Family Award 2010
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "คันปาก"
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "ดาวกระจาย"
bulletคลิ๊ปข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7
bulletคลิ๊ปข่าวช่อง 9
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8Code Calendar by zalim-code.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.