ReadyPlanet.com
dot dot
ทักษะและเทคนิคขั้นตอนในการรู้เท่าทันสื่อ

 

 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อที่จะเท่าทันสื่อได้นั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญเรียงลำดับ ได้ดังนี้

1. การเข้าถึง (Access)

การเข้าถึงสื่อ คือ การได้รับสื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วสามารถรับรู้และเข้าใจเนื้อหาของสื่อประเภทต่างๆได้อย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งทำความเข้าใจความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

- อ่านเนื้อหาจากสื่อนั้นๆและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้

- จดจำและเข้าใจความหมายของคำศัพท์ สัญลักษณ์ และเทคนิคที่ใช้ในการสื่อสาร

- พัฒนากลยุทธ์ เพื่อหาที่มาของข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่หลากหลาย

- เลือกคัดกรองข้อมูล ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2. การวิเคราะห์ (Analyze)

การวิเคราะห์ คือ การตีความเนื้อหาสื่อตามองค์ประกอบและแบบฟอร์มของสื่อ แต่ละประเภทว่าสิ่งที่สื่อนำเสนอนั้นส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจโดยใช้พื้นความรู้เดิมและประสบการณ์ในการคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น โดยอาจใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การแยกองค์ประกอบย่อยต่างๆ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุและผลการทำความเข้าใจเนื้อหาบริบทที่ต้องการสื่อ เช่น

- ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อทำนายผลที่จะเกิด

- ตีความเนื้อหา โดยใช้หลักการวิเคราะห์พื้นฐาน

- ใช้กลวิธีต่างๆ ได้แก่การเปรียบเทียบ/หาความแตกต่าง/ข้อเท็จจริง/ความคิดเห็น เหตุและผล การลำดับความสำคัญ

- ใช้ความรู้เกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์และตีความหมาย

3. การประเมินค่าสื่อ (Evaluate)

การประเมินค่าของสื่อ เป็นผลจากการวิเคราะห์สื่อที่ผ่านมาทำให้สามารถที่จะประเมินคุณภาพ ของเนื้อหาที่มี คุณค่าต่อผู้รับสารมากน้อยเพียงใด สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารในด้านใดได้บ้าง คุณค่าที่เกิดขึ้นเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นทางใจ อารมณ์ ความรู้สึก หรือมีคุณค่าทางศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม วัฒนธรรมหรือประเพณี ความสามารถในการประเมินเนื้อหา โดยสร้างความเกี่ยวข้องของเนื้อหากับประสบการณ์ พร้อมเสนอความเห็นในแง่มุมที่หลากหลาย

4. การสร้างสรรค์ (Create)

การเรียนรู้สื่อ รวมถึงการพัฒนาทักษะ การสร้างสื่อในแบบฉบับของตนเองขึ้นมา เมื่อผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่าสื่อได้อย่างถ่องแท้แล้ว ทุกคนจะต้องวางแผน เขียนบท ค้นคว้าข้อมูลเนื้อหามาประกอบ

ความสามารถในการสร้างสรรค์ (หรือสื่อสาร) เนื้อหาโดยการเขียนบรรยายความคิด ใช้คำศัพท์ เสียง หรือการสร้างภาพให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ซึ่งมีวิธีการสร้างสื่อแบบสร้างสรรค์ ดังนี้

- ใช้ประโยชน์จากขั้นตอนการระดมสมอง วางแผน เรียบเรียง และแก้ไข

- ใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดตามหลักของภาษาศาสตร์

- สร้างสรรค์และเลือกภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้

- ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการวางโครงสร้างของเนื้อหา

เทคนิค 3 ขั้นตอนของการรู้เท่าทันสื่อ

ขั้นตอนที่ คือ ความตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกและลดเวลาในการชมโทรทัศน์ วิดิทัศน์ เล่นเกมส์ ชมภาพยนตร์และ สื่อแบบต่างๆ

ขั้นตอนที่ คือ เรียนรู้ทักษะเฉพาะในการวิเคราะห์สื่อ เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และตั้งคำถามว่าอะไรอยู่ในกรอบ สร้างสรรค์สื่ออย่างไร และ มีสารใดที่ไม่ได้นำเสนอ ทักษะในการวิเคราะห์เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดด้วยวิธีการตั้งคำถามในห้องเรียน ในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พร้อมๆ กับการสร้างสรรค์และผลิตสื่อด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ คือ การค้นหาประเด็นในระดับลึกขึ้น ใครผลิตสื่อและเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ใครได้กำไร ใครเสีย และใครเป็นผู้ตัดสินใจในการผลิตสื่อ ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ดูว่าคนในสังคมสร้างความหมายจากประสบการณ์ที่ได้รับผ่านสื่ออย่างไร และสื่อสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมอย่างไร

 

 

ที่มา: แหล่งเรียนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแห่งประเทศไทย
สิ่งดีๆที่อยากบอก...

สมรภูมิ TV Digital คราบเลือดและรอยน้ำตา article
ทีวีช่องเด็ก ปล่อยโฆษณาลวง “เด็ก” กินขนมทำลายสุขภาพอื้อ!! article
รัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่นตั้งกฎเหล็ก ห้ามเยาวชนใช้โทรศัพท์มือถือหลัง 3 ทุ่ม article
จริยธรรมและแนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าว article
สร้างลูก สร้างโลก article
บทความ: ME ME ME Generation “คนรุ่นฉัน ฉัน ฉัน” article
บทความ: ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงา สื่อกับผลประโยชน์ทับซ้อน ! article
บทความ: "มนุษย์กล้อง-นักถ่ายประจาน"... ระวังติดคุกไม่รู้ตัว
“กสท” เตรียมพิจารณา ช่องเด็กโลก้า ยื่นขอเปลี่ยนชื่อใหม่ article
การแต่งกายนั้นสำคัญไฉน??? article
การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง article
เพชรบุรีดีจัง! ไม่รู้จบ article
สัมนากฏหมาย Digital Economy - ส่งเสริมหรือสวนทางการปฏิรูป
ลิงค์สกูปข่าว ไทยพีบีเอส เรื่องสื่อลามกอนาจารเด็ก article
นักวิชาการชี้ กสทช.ไม่ชัดเจนเกณฑ์ทำทีวีสาธารณะ "ช่อง 10" article
โฆษณาแฝงในภาพยนตร์ article
ผลวิจัยเผยเด็กไทยติดสื่อใหม่หนึบ article
บทความ "หลักภูมิคุ้มกันเลี้ยงลูก" article
อัพเดทการรณรงค์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ: หยุดชุดกฎหมาย “ความมั่นคงดิจิทัล” article
หนังสือดี "4 ปริศนาของโฆษณาอาหารบนจอทีวี" article
สิ่งดีๆที่อยากบอกในการส่งเสริมกิจกรรมภาคีเครือข่ายฯ article
ประชุมพ่อแม่อาสา ร่วมพลังหาสื่อดีในทีวีดิจิตอล article
กรรมการสมาคมนักข่าวหนุนปฏิรูปสื่อ หวังภาพลักษณ์สื่อดีขึ้น article
สิงคโปร์ออกกฎใหม่ห้ามโฆษณาอาหาร "ขยะ" ให้เด็ก article
เวทีประชาชน ตอน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภารกิจเด็กไทยเท่าทันสื่อ article
NBTC Public Forum ครั้งที่ 5/2557 article
ข้อเสนอ: แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล article
เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 article
การเสวนา เรื่อง “โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูล? คุณค่า? หรือ พิษภัย?” article
การเสวนา “ข่มขืน..ฆ่าซ้ำซาก ถึงเวลาออกจากวังวน” article
สัมมนา เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง “ความเป็นส่วนตัวของเด็กในการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน” article
คอนเสิร์ต เปิดพรมแดนใจ อิ๊ด ฟุตบาท article
“รวมพลังสร้างสรรค์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระบบดิจิตอล” article
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ article
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล article
อ่านทรรศนะของ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เรื่องสิทธิของผู้บริโภคสื่อ ‘ทุกคนจำเป็นต้องรู้’ article
เด็กติดเกม โรคเกม...สถานการณ์น่าห่วงของเด็กไทย article
ผู้บริโภคได้อะไรในยุคโทรทัศน์ใหม่ ทีวีดิจิทัล article
ทีวีดิจิตอล คืออะไร ตอบข้อสงสัยที่คนทั่วไปอยากรู้ article
กสทช. หารือสมาคมโฆษณาฯ กำหนดมาตรฐานโฆษณาทีวีดิจิตอล article
การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล International Conference: Consumer Protection in the Digital age article
ความคืบหน้า ของการแจ้งให้ทบทวนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ Killer Karaoke Thailand : ขอร้อง อย่าหยุดร้อง ต่อ กสทช, article
บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 31 มีนาคม 2557 article
5 โรคฮิต คนติดโซเชียลมีเดีย article
มาดูทีวีดิจิทัลกัน article
ผลเสียของระบบการศึกษาและเทคโนโลยีทำลายสมองเด็ก article
ผลกระทบของสื่อออนไลน์กับเด็กและครอบครัว article
ผลกระทบของสื่อออนไลน์ article
ไอทีวอช เผยภัยจากเทคโนโลยี คุกคามเด็กและเยาวชนมากขึ้น article
"เรื่องเล่างานของเรา" จากการประชุม 16 ก.พ. 2557
หอข่าว...กล่าว ประถม "โกง" ปีเกิด เล่น Facebook article
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อจัดบูทกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2557 article
บางกอกนี้…ดีจัง ตอน ตามรอยโกโบริ
ค่ายครอบครัวร่วมเรียนรู้ หลักสูตรธรรมชาติกับการเยียวยา article
ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่ง การกุศล กับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว article
ปรับ 'เพลย์บอย' ร่วม 5 ล้าน ปล่อยเด็กดูเว็บโป๊ article
“แน่นอก/ยกออก” article
ชวนดูภาพยนตร์ เรื่อง "trust" (2010) ชื่อไทย "เหยื่อนรกออนไลน์" article
ข่าวเด็ก ช่วยเด็ก ละเมิดสิทธิเด็ก? article
โรคซึมเศร้าจากเฟซบุ๊ค article
7 นิสัยอันตรายจากเฟสบุ๊ค
การเข้าร่วมงานในฐานะผู้แทนมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวกับประเด็นการส่งเสริมรักการอ่าน article
ทีวีไทย พลิกเกมสู้ศึกฟรีทีวี
เลี้ยงลูกให้ฉลาด ปิดทีวีดีกว่านะ…
แจกแท็บเล็ทกลับบ้าน......แต่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ article
ถ้าแท็บเล็ตหาย...ใครต้องจ่าย? article
กิจกรรม "ของเล่น ลูกรัก"
ขอเชิญร่วมกิจกรรมพื้นที่เรียนรู้ "ดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคมะเร็ง" article
เชิญชวนไหว้พระ 9 วัด article
สมัชชาชาติ สภาผู้ชมฯ article
เสวนา "Tablet: มองมุมกว้าง สร้างปัญญาเด็กไทย" article
10 วิธีสอนเด็ก เรียนรู้สถานการณ์โลกจากข่าว article
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น 'มุมมองเยาวชนกรณีสื่อสิ่งพิมพ์กับการยั่วยุทางเพศ'
เก็บเรื่องมาเขียนเล่า...เทคนิค กลยุทธ์และบทเรียนจากการขับเคลื่อนนโยบาย article
สำคัญพอหรือยัง?…กับรายการทีวีสำหรับเด็ก article
คุณทำอย่างไรเมื่อมรสุมรุมเร้าชีวิตครอบครัว article
พัฒนาภาษาช้าเพราะทีวี article
สกู๊ปข่าว งานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 1 article
แนวความคิดสำหรับสื่อฯ article
ผลกระทบของสื่อออนไลน์กับเด็กและครอบครัว
ข่าวฝากจากธนาคารไทยพาณิชย์
ยิ่งชอบ ยิ่งแรง article
บทความวิจัยเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์โดย อ.นฤมล ปิ่นโต
คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว
การ์ตูนโทรทัศน์: พื้นที่สื่อ พื้นที่เสี่ยงของเด็กไทย article
ขอพื้นที่สันติและเป็นสุข คืนให้เด็ก article
แฉ! ภัย "เกมลามก" ตัวใหม่! มี "ตัวโยกเอว-แถมแชต" เพิ่มความเสียวได้? article
งานสัมมนา "อยู่กับเกมอย่างสร้างสรรค์" article
เด็ก60%ดูทีวีคนเดียว ! article
อินเตอร์เน็ต 'ของเล่น' ของคนไทย article
ไขข้อข้องใจ"กฎหมายไอที" รู้ไว้ห่างไกลคุก! articlebulletสมัครสมาชิก
bulletคู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์
bulletคู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง
bulletมุมครอบครัว
bulletคลิปดีๆที่อยากให้ชม
bullet'ดูได้ ดูดี' คู่มือสามัญประจำบ้าน
bulletดูได้ ดูดี เล่ม 2 ออกแล้วจ้า..... !!!
bulletจุลสารขบวนการครอบครัว
bulletจดหมายข่าว
bulletCalendar
dot
Family Awards 2013
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Award 2013
bulletข่าวการมอบรางวัล Family Award 2013 รายการ "ครัวคุณต๋อย"
bulletรายการคันปากเรื่องมอบรางวัล Family Award 2013
bulletรายการเส้นทางบันเทิงเรื่องการมอบรางวัล Family Award 2013
bulletเล่มรายงานผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 5
dot
Family Awards 2012
dot
bulletข่าวการจัดงาน Family Awards 2012
bulletผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 4
dot
Family Awards 2011
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 1)
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 2)
bulletสรุปงาน Family Awards 2011
bulletรายงานข่าว Family Awards 2011 ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
bulletสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายงานข่าวรางวัล Family Awards 2011
bulletรายการเรื่องจริงผ่านจอ กับรางวัล Family Awards 2011 ที่ได้รับ
bulletรายงานข่าว Family Awards ในรายการสีสันบันเทิง ช่อง 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8
dot
Family Award 2010
dot
bulletคำกล่าวของผู้มอบรางวัลและผู้รับรางวัล
bulletรายงานผลสำรวจ Family Poll 2010
bulletสสส.เผยแพร่ข่าวการจัดงาน Family Award 2010
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "คันปาก"
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "ดาวกระจาย"
bulletคลิ๊ปข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7
bulletคลิ๊ปข่าวช่อง 9
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8Code Calendar by zalim-code.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.