ReadyPlanet.com
dot dot
ทักษะและเทคนิคขั้นตอนในการรู้เท่าทันสื่อ

 

 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อที่จะเท่าทันสื่อได้นั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญเรียงลำดับ ได้ดังนี้

1. การเข้าถึง (Access)

การเข้าถึงสื่อ คือ การได้รับสื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วสามารถรับรู้และเข้าใจเนื้อหาของสื่อประเภทต่างๆได้อย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งทำความเข้าใจความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

- อ่านเนื้อหาจากสื่อนั้นๆและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้

- จดจำและเข้าใจความหมายของคำศัพท์ สัญลักษณ์ และเทคนิคที่ใช้ในการสื่อสาร

- พัฒนากลยุทธ์ เพื่อหาที่มาของข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่หลากหลาย

- เลือกคัดกรองข้อมูล ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2. การวิเคราะห์ (Analyze)

การวิเคราะห์ คือ การตีความเนื้อหาสื่อตามองค์ประกอบและแบบฟอร์มของสื่อ แต่ละประเภทว่าสิ่งที่สื่อนำเสนอนั้นส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจโดยใช้พื้นความรู้เดิมและประสบการณ์ในการคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น โดยอาจใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การแยกองค์ประกอบย่อยต่างๆ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุและผลการทำความเข้าใจเนื้อหาบริบทที่ต้องการสื่อ เช่น

- ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อทำนายผลที่จะเกิด

- ตีความเนื้อหา โดยใช้หลักการวิเคราะห์พื้นฐาน

- ใช้กลวิธีต่างๆ ได้แก่การเปรียบเทียบ/หาความแตกต่าง/ข้อเท็จจริง/ความคิดเห็น เหตุและผล การลำดับความสำคัญ

- ใช้ความรู้เกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์และตีความหมาย

3. การประเมินค่าสื่อ (Evaluate)

การประเมินค่าของสื่อ เป็นผลจากการวิเคราะห์สื่อที่ผ่านมาทำให้สามารถที่จะประเมินคุณภาพ ของเนื้อหาที่มี คุณค่าต่อผู้รับสารมากน้อยเพียงใด สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารในด้านใดได้บ้าง คุณค่าที่เกิดขึ้นเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นทางใจ อารมณ์ ความรู้สึก หรือมีคุณค่าทางศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม วัฒนธรรมหรือประเพณี ความสามารถในการประเมินเนื้อหา โดยสร้างความเกี่ยวข้องของเนื้อหากับประสบการณ์ พร้อมเสนอความเห็นในแง่มุมที่หลากหลาย

4. การสร้างสรรค์ (Create)

การเรียนรู้สื่อ รวมถึงการพัฒนาทักษะ การสร้างสื่อในแบบฉบับของตนเองขึ้นมา เมื่อผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่าสื่อได้อย่างถ่องแท้แล้ว ทุกคนจะต้องวางแผน เขียนบท ค้นคว้าข้อมูลเนื้อหามาประกอบ

ความสามารถในการสร้างสรรค์ (หรือสื่อสาร) เนื้อหาโดยการเขียนบรรยายความคิด ใช้คำศัพท์ เสียง หรือการสร้างภาพให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ซึ่งมีวิธีการสร้างสื่อแบบสร้างสรรค์ ดังนี้

- ใช้ประโยชน์จากขั้นตอนการระดมสมอง วางแผน เรียบเรียง และแก้ไข

- ใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดตามหลักของภาษาศาสตร์

- สร้างสรรค์และเลือกภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้

- ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการวางโครงสร้างของเนื้อหา

เทคนิค 3 ขั้นตอนของการรู้เท่าทันสื่อ

ขั้นตอนที่ คือ ความตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกและลดเวลาในการชมโทรทัศน์ วิดิทัศน์ เล่นเกมส์ ชมภาพยนตร์และ สื่อแบบต่างๆ

ขั้นตอนที่ คือ เรียนรู้ทักษะเฉพาะในการวิเคราะห์สื่อ เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และตั้งคำถามว่าอะไรอยู่ในกรอบ สร้างสรรค์สื่ออย่างไร และ มีสารใดที่ไม่ได้นำเสนอ ทักษะในการวิเคราะห์เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดด้วยวิธีการตั้งคำถามในห้องเรียน ในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พร้อมๆ กับการสร้างสรรค์และผลิตสื่อด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ คือ การค้นหาประเด็นในระดับลึกขึ้น ใครผลิตสื่อและเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ใครได้กำไร ใครเสีย และใครเป็นผู้ตัดสินใจในการผลิตสื่อ ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ดูว่าคนในสังคมสร้างความหมายจากประสบการณ์ที่ได้รับผ่านสื่ออย่างไร และสื่อสร้างวัฒนธรรมบริโภคนิยมอย่างไร

 

 

ที่มา: แหล่งเรียนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแห่งประเทศไทย
สิ่งดีๆที่อยากบอก...

กระทบไหล่เจ้าของเพจดัง …. ดีใจจังที่ได้คนช่วยงาน article
การพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอพพลิเคชั่น article
แอปฯ ช่วยผู้ปกครองตรวจจับภาพอนาจารบนมือถือเด็ก article
Workshop ที่ Thai PBS article
เวทีประชุมปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ ปี 2559
เน้นย้ำเนื้อหาและรูปแบบรายการเด็ก
ว่าด้วยเรื่องการกำกับดูแลร่วม
เวทีประชุมแสดงความคิดเห็นเรื่องร่างแนวปฏิบัติ
5 วิธีสำหรับพ่อแม่เพื่อ “ส่อง” ลูกหลาน article
9 สิ่งห้ามโพสต์ลงโซเชียล รู้ไว้ไม่ตกเป็นเหยื่อ article
แนะ "4 อย่า 3 ควร" เสพสื่อโซเชียล article
บอร์ดกองทุน กสทช. ชะงัก ส่งเรื่องเงินหนุน MRB ทำเรทติ้งทีวี 370 ล้านให้ที่ปรึกษากฎหมาย หลังเจอ ช่อง 7 และนีลเส็น ส่งหนังสือท้วง article
12 ข้อที่ชาวเน็ตควรรู้เกี่ยวกับพรบ.ลิขสิทธิ์ article
กฎหมายลิขสิทธิ์ ที่คนทำเว็บและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องระวัง article
เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเตอร์เน็ต article
งานเสวนา "คิดใหม่พรมแดนสื่อ" article
ฟันธง! ทีวีดิจิทัลรอดยาก-อนาคตมืดถึงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต article
เกมออนไลน์-โซเชียลมีเดีย` จะวัยไหนก็ `ติด` article
อุทาหรณ์! ภาพที่คุณโพสกำลังทำให้ลูกของคุณตกอยู่ในอันตราย article
10 เรื่องเสี่ยงคุกในโลกโซเชียล/ นิตยสาร Computer Today article
"ละครสะท้อนอะไร" สะท้อนละคร (ไทย) ได้เจ็บจี๊ด article
กสทช.ชงแก้กฎหมายเปลี่ยนผู้ประกอบการช่องดิจิตอลได้ article
ความเสี่ยงของเด็กจากการใช้โซเชียลมีเดีย‬ article
กำราบเด็กดื้อด้วย ‘กฎ’ ดีหรือไม่ article
เสวนาทีวีดิจิตอลครบปีเอกชนวอนกสทช.ทำตามแผน article
เด็กเสี่ยงสูงพบ'เว็บอันตราย'อนาจาร-การพนัน-ยาเสพติด article
เลคเชอร์วิชา ‘ทีวีดิจิตอล’ ฉบับกะทัดรัด article
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile NBTC1200 article
รู้ไหมว่า? เขาจัด RATE กันอย่างไร article
งานเสวนาและรายงานผลสภาพปัญหาจากเรื่องร้องเรียนฯ article
โฟกัส…แช๊ะ…แชร์ พฤติกรรมคนไทยกับการใช้ Instagram และ Hashtag article
สมรภูมิ TV Digital คราบเลือดและรอยน้ำตา article
ทีวีช่องเด็ก ปล่อยโฆษณาลวง “เด็ก” กินขนมทำลายสุขภาพอื้อ!! article
รัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่นตั้งกฎเหล็ก ห้ามเยาวชนใช้โทรศัพท์มือถือหลัง 3 ทุ่ม article
จริยธรรมและแนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าว article
สร้างลูก สร้างโลก article
บทความ: ME ME ME Generation “คนรุ่นฉัน ฉัน ฉัน” article
บทความ: ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงา สื่อกับผลประโยชน์ทับซ้อน ! article
บทความ: "มนุษย์กล้อง-นักถ่ายประจาน"... ระวังติดคุกไม่รู้ตัว
“กสท” เตรียมพิจารณา ช่องเด็กโลก้า ยื่นขอเปลี่ยนชื่อใหม่ article
การแต่งกายนั้นสำคัญไฉน??? article
การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง article
เพชรบุรีดีจัง! ไม่รู้จบ article
สัมนากฏหมาย Digital Economy - ส่งเสริมหรือสวนทางการปฏิรูป
ลิงค์สกูปข่าว ไทยพีบีเอส เรื่องสื่อลามกอนาจารเด็ก article
นักวิชาการชี้ กสทช.ไม่ชัดเจนเกณฑ์ทำทีวีสาธารณะ "ช่อง 10" article
โฆษณาแฝงในภาพยนตร์ article
ผลวิจัยเผยเด็กไทยติดสื่อใหม่หนึบ article
บทความ "หลักภูมิคุ้มกันเลี้ยงลูก" article
อัพเดทการรณรงค์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ: หยุดชุดกฎหมาย “ความมั่นคงดิจิทัล” article
หนังสือดี "4 ปริศนาของโฆษณาอาหารบนจอทีวี" article
สิ่งดีๆที่อยากบอกในการส่งเสริมกิจกรรมภาคีเครือข่ายฯ article
ประชุมพ่อแม่อาสา ร่วมพลังหาสื่อดีในทีวีดิจิตอล article
กรรมการสมาคมนักข่าวหนุนปฏิรูปสื่อ หวังภาพลักษณ์สื่อดีขึ้น article
สิงคโปร์ออกกฎใหม่ห้ามโฆษณาอาหาร "ขยะ" ให้เด็ก article
เวทีประชาชน ตอน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภารกิจเด็กไทยเท่าทันสื่อ article
NBTC Public Forum ครั้งที่ 5/2557 article
ข้อเสนอ: แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล article
เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 article
การเสวนา เรื่อง “โฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูล? คุณค่า? หรือ พิษภัย?” article
การเสวนา “ข่มขืน..ฆ่าซ้ำซาก ถึงเวลาออกจากวังวน” article
สัมมนา เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง “ความเป็นส่วนตัวของเด็กในการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน” article
คอนเสิร์ต เปิดพรมแดนใจ อิ๊ด ฟุตบาท article
“รวมพลังสร้างสรรค์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระบบดิจิตอล” article
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ article
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล article
อ่านทรรศนะของ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เรื่องสิทธิของผู้บริโภคสื่อ ‘ทุกคนจำเป็นต้องรู้’ article
เด็กติดเกม โรคเกม...สถานการณ์น่าห่วงของเด็กไทย article
ผู้บริโภคได้อะไรในยุคโทรทัศน์ใหม่ ทีวีดิจิทัล article
ทีวีดิจิตอล คืออะไร ตอบข้อสงสัยที่คนทั่วไปอยากรู้ article
กสทช. หารือสมาคมโฆษณาฯ กำหนดมาตรฐานโฆษณาทีวีดิจิตอล article
การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล International Conference: Consumer Protection in the Digital age article
ความคืบหน้า ของการแจ้งให้ทบทวนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ Killer Karaoke Thailand : ขอร้อง อย่าหยุดร้อง ต่อ กสทช, article
บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 31 มีนาคม 2557 article
5 โรคฮิต คนติดโซเชียลมีเดีย article
มาดูทีวีดิจิทัลกัน article
ผลเสียของระบบการศึกษาและเทคโนโลยีทำลายสมองเด็ก article
ผลกระทบของสื่อออนไลน์กับเด็กและครอบครัว article
ผลกระทบของสื่อออนไลน์ article
ไอทีวอช เผยภัยจากเทคโนโลยี คุกคามเด็กและเยาวชนมากขึ้น article
"เรื่องเล่างานของเรา" จากการประชุม 16 ก.พ. 2557
หอข่าว...กล่าว ประถม "โกง" ปีเกิด เล่น Facebook article
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อจัดบูทกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2557 article
บางกอกนี้…ดีจัง ตอน ตามรอยโกโบริ
ค่ายครอบครัวร่วมเรียนรู้ หลักสูตรธรรมชาติกับการเยียวยา article
ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่ง การกุศล กับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว article
ปรับ 'เพลย์บอย' ร่วม 5 ล้าน ปล่อยเด็กดูเว็บโป๊ article
“แน่นอก/ยกออก” article
ชวนดูภาพยนตร์ เรื่อง "trust" (2010) ชื่อไทย "เหยื่อนรกออนไลน์" article
ข่าวเด็ก ช่วยเด็ก ละเมิดสิทธิเด็ก? article
โรคซึมเศร้าจากเฟซบุ๊ค article
7 นิสัยอันตรายจากเฟสบุ๊ค
การเข้าร่วมงานในฐานะผู้แทนมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวกับประเด็นการส่งเสริมรักการอ่าน article
ทีวีไทย พลิกเกมสู้ศึกฟรีทีวี
เลี้ยงลูกให้ฉลาด ปิดทีวีดีกว่านะ…
แจกแท็บเล็ทกลับบ้าน......แต่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ article
ถ้าแท็บเล็ตหาย...ใครต้องจ่าย? article
กิจกรรม "ของเล่น ลูกรัก"
ขอเชิญร่วมกิจกรรมพื้นที่เรียนรู้ "ดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคมะเร็ง" article
เชิญชวนไหว้พระ 9 วัด article
สมัชชาชาติ สภาผู้ชมฯ article
เสวนา "Tablet: มองมุมกว้าง สร้างปัญญาเด็กไทย" article
10 วิธีสอนเด็ก เรียนรู้สถานการณ์โลกจากข่าว article
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น 'มุมมองเยาวชนกรณีสื่อสิ่งพิมพ์กับการยั่วยุทางเพศ'
เก็บเรื่องมาเขียนเล่า...เทคนิค กลยุทธ์และบทเรียนจากการขับเคลื่อนนโยบาย article
สำคัญพอหรือยัง?…กับรายการทีวีสำหรับเด็ก article
คุณทำอย่างไรเมื่อมรสุมรุมเร้าชีวิตครอบครัว article
พัฒนาภาษาช้าเพราะทีวี article
สกู๊ปข่าว งานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 1 article
แนวความคิดสำหรับสื่อฯ article
ผลกระทบของสื่อออนไลน์กับเด็กและครอบครัว
ข่าวฝากจากธนาคารไทยพาณิชย์
ยิ่งชอบ ยิ่งแรง article
บทความวิจัยเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์โดย อ.นฤมล ปิ่นโต
คลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว
การ์ตูนโทรทัศน์: พื้นที่สื่อ พื้นที่เสี่ยงของเด็กไทย article
ขอพื้นที่สันติและเป็นสุข คืนให้เด็ก article
แฉ! ภัย "เกมลามก" ตัวใหม่! มี "ตัวโยกเอว-แถมแชต" เพิ่มความเสียวได้? article
งานสัมมนา "อยู่กับเกมอย่างสร้างสรรค์" article
เด็ก60%ดูทีวีคนเดียว ! article
อินเตอร์เน็ต 'ของเล่น' ของคนไทย article
ไขข้อข้องใจ"กฎหมายไอที" รู้ไว้ห่างไกลคุก! articlebulletสมัครสมาชิก
bulletคู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์
bulletคู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง
bulletมุมครอบครัว
bulletคลิปดีๆที่อยากให้ชม
bullet'ดูได้ ดูดี' คู่มือสามัญประจำบ้าน
bulletดูได้ ดูดี เล่ม 2 ออกแล้วจ้า..... !!!
bulletจุลสารขบวนการครอบครัว
bulletจดหมายข่าว
bulletCalendar
dot
Family Award 2016
dot
bulletทัศนะของผู้เข้าร่วมงาน Family Awards 2016
bulletผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์
bulletโปสเตอร์งาน Family Award 2016
bulletผลการสำรวจสัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวบนทีวีดิจิทัล
dot
Family Awards 2013
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Award 2013
bulletข่าวการมอบรางวัล Family Award 2013 รายการ "ครัวคุณต๋อย"
bulletรายการคันปากเรื่องมอบรางวัล Family Award 2013
bulletรายการเส้นทางบันเทิงเรื่องการมอบรางวัล Family Award 2013
bulletเล่มรายงานผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 5
dot
Family Awards 2012
dot
bulletข่าวการจัดงาน Family Awards 2012
bulletผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 4
dot
Family Awards 2011
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 1)
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 2)
bulletสรุปงาน Family Awards 2011
bulletรายงานข่าว Family Awards 2011 ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
bulletสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายงานข่าวรางวัล Family Awards 2011
bulletรายการเรื่องจริงผ่านจอ กับรางวัล Family Awards 2011 ที่ได้รับ
bulletรายงานข่าว Family Awards ในรายการสีสันบันเทิง ช่อง 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8
dot
Family Award 2010
dot
bulletคำกล่าวของผู้มอบรางวัลและผู้รับรางวัล
bulletรายงานผลสำรวจ Family Poll 2010
bulletสสส.เผยแพร่ข่าวการจัดงาน Family Award 2010
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "คันปาก"
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "ดาวกระจาย"
bulletคลิ๊ปข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7
bulletคลิ๊ปข่าวช่อง 9
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8Code Calendar by zalim-code.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.