ReadyPlanet.com
dot dot
การผลักดัน E-Sports เป็นหนึ่งชนิดในกีฬา article

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ผู้แทนเด็ก เยาวชน เครือข่ายครอบครัว และเครือข่ายคนทำงาน ด้านเด็ก และเยาวชนต่อประเด็น การผลักดัน

E-Sports เป็นหนึ่งชนิดในกีฬา จัดเมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 08.00 ถึง 13.00 น. ณ.โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

 

ในงานนี้มีพลตำรวจเอกสุวัฒน จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรมต. ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดประชุม เล่าถึงความเป็นมาว่า เรื่องการผลักดันนี้ได้ผ่านการพูดคุยกันมา 6 ครั้ง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากภาครัฐและผู้แทนจากภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงสมาคมE- Sport ด้วย

ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการป้องกัน คุ้มครองเด็ก และเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริม การพัฒนาเด็ก และเยาวชน คุณวัลลภ นำเข้าสู่วาระการประชุม ประเด็นเพื่อพิจารณาหาผลกระทบ และแสวงหาความพอดี ในการป้องกันและส่งเสริม และคุ้มครอง เด็ก เพื่อให้สังคมไทย เดินไปได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง

ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการจัดเวที เสวนารับฟังความคิดเห็น จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ครั้งที่สี่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ คือ ความเป็นไปได้ในการผลักดัน E-Sport เป็นหนึ่งในชนิดกีฬา

ครั้งที่ห้า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ร่วมพัฒนาไทย เครือข่ายครอบครัวไทย และเครือข่าย 10 เด็กแห่งประเทศไทย ได้เข้ายื่นหนังสือถึง ประธานกรรมาธิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ให้ชะลอ และเตรียมความพร้อม ให้รอบด้านก่อน

ครั้งที่หก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ผู้แทนคณะอนุกรรมการ นายกสมาคม E-Sport  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าชี้แจง ต่อคณะกรรมาธิการ สังคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้เห็นชอบบรรจุเรื่องนี้ เข้าสู่คณะ            อนุกรรมาธิการเด็ก

ซึ่งปัจจุบันประเด็นนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา 2 ส่วนคือ คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย และอนุกรรมาธิการด้านเด็กฯ

ในด้านของสมาคมอีสปอร์ต ต้องการสนับสนุนให้ E-Sport เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาเพราะต้องการพัฒนา แข่งขันเกมคอมพิวเตอร์ จัดให้มีการแข่งขันระดับต่างๆโดยมีเงินรางวัล ผู้สนับสนุนและธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย

ข้อมูลจากเวทีรับฟังความคิดเห็น

1. E-Ssport หรือ Electronic Sports คือการแข่งขันวีดีโอเกม คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ E-Sport คือ นักกีฬา อุปกรณ์กีฬา เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟัง เป็นต้น โดยมีคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สนับสนุนการเล่น เกมการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 แนว คือเกมแนวโมบาหรือแนววางแผน แนวกีฬา และแนวยิงต่อสู้ ซึ่งเป็นที่นิยมกัน

2. การแข่งขันในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ในภาคเอกชน มีเงินรางวัลสูง ประมาณ 3 ถึง 8 หมื่นบาทสำหรับผู้ชนะ ประเทศไทยก่อตั้งสมาคมอีสปอร์ต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 โดยมีนายสันติ โหลทอง เป็นนายกสมาคม ซึ่งอยู่ระหว่างการขอให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย บรรจุเข้าเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้มีคนเล่นมากขึ้น

3. การเป็นนักกีฬา E-Sport มืออาชีพ ผู้เล่นจะมีฐานมาจากการเล่นเกม ต้องทุ่มเทและเสี่ยงต่อการติดเกม แล้วต้องหยุดเล่นหลังอายุ 25 ถึง 26 ปี

4. การผลักดัน E-Sport ให้เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาของประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กกท.) บรรจุให้ E-Sport  เป็นชนิดหนึ่งของประเภทกีฬาได้ตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 52

5. ข้อมูลผลกระทบจากการเล่นเกม ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนว่าอีสปอร์ตสามารถผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิตใจ (Mental) และ 2. ปัญหาพฤติกรรมเสพติดในเด็ก เด็กทุกคนที่เล่นเกมมีโอกาสที่จะติดเกม นำไปสู่การเสพติดเกม กิจกรรมนี้มีความเสี่ยงเรื่องเวลา ควรตระหนักถึงเรื่องอบายมุขและการพนัน

แพทย์หญิงทิพวรรณ บูรณสิน แพทย์ชำนาญการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้คีย์ข้อมูลเชิงกายและจิต พร้อมข้อเสนอแนะ ถึงปัญหาและผลกระทบมีส่วนกระตุ้นสมอง L S ทำให้เกิดวงจรของพฤติกรรมเสพติด การเล่นเกมเกิน 2 ชั่วโมง ในวันหยุดจะเพิ่มเป็น 2.5 เท่า สมองส่วนคิด (PEC) จะทำงานลดลงผิดปกติความฉลาดในการเรียนรู้จะลดลง เสียสมาธิจดจ่ออะไรไม่ได้นาน คิดเลขช้าลงลง ลืมคิดตามเหตุผลไม่ได้ ขาดความยับยั้งชั่งใจก้าวร้าว

นายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการอิสระ ให้ข้อสังเกตถึงธุรกิจ E-Sport  เป็นเกมกีฬาการแข่งขันที่ต้องใช้ความพยายามแข่งขันในการเล่นเกม การเล่นเกมคือความสุข จะทำให้มีปัญหากับคนรอบข้าง เรื่องเงินรางวัลเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ที่พ่ายแพ้ จึงจะเห็นความสำคัญของครอบครัว และมีโอกาสอย่างมากที่จะเป็นโรคซึมเศร้าเครียด

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ E-Sport ว่าพร้อมแล้วหรือยังที่จะนำมาเป็นหนึ่งในชนิดกีฬา จะป้องกันและแก้ปัญหากับเด็กอย่างไร ซึ่งเสนอการป้องกัน มากกว่าการแก้ไข เพราะเด็กรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้วยวุฒิภาวะของเด็ก

นางสาวอรพิน ศักดิ์เอี่ยม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กล่าวว่าถ้าหากรัฐต้องดูแลเด็กติดเกมจำนวนสองแสนคนไหวไหม โดยเสนอว่า 1. ควรให้ข้อมูลในการเล่นเกมกับเด็กด้วยตนเอง 2. ควรให้ข้อมูลกับพ่อแม่ครอบครัว 3. เสริมสร้างวินัย ทัศนคติที่มีต่อการเล่นเกม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทำให้ต้องคิดว่าพ่อแม่หันมาสนใจว่าลูกเล่นเพราะอะไร  มีกติกาการจัดอีสปอร์ต อย่างไร

ผู้ร่วมรับฟังในเวทีได้แสดงความคิดเห็นว่า หลายพื้นที่ยังไม่รู้จัก E-Sport  และนายปุญณพัทธ์ อรุณิชย์-ตระกูล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย แสดงความคิดเห็นว่า ปัญหาหลักไม่ใช่อยู่ที่เกม แต่อยู่ที่ครอบครัว การปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวมีผล

ผู้ดำเนินรายการ ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน กล่าวโดยรวมสรุปถึงข้อคิดเห็นหลายฝ่ายไว้ดังนี้ว่า เรายังไม่พร้อม ขอเวลาทำความเข้าใจก่อน และอาจเกิดปัญหาต่อสภาวะด้านอื่นตามมาอีกมากมาย

ควรมีการให้ข้อมูลทั้งทางบวกและทางลบเพื่อให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองและให้ข้อมูลนี้เช่นกันกับพ่อแม่ครอบครัวเพื่อเป็นที่ปรึกษาที่ถูกต้อง ในการเล่นเกมออนไลน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ต้องทำให้พ่อแม่หันมาสนใจว่าเด็กเล่นเกมเพราะอะไร?  กำหนดกฎกติกาการเล่นอีสปอร์ต เช่น กำหนดวุฒิการศึกษา อายุ บางประเทศดูเกรดการเรียนด้วย ก่อนการเล่น รัฐควรเข้ามาจัดระเบียบให้รัดกุมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบการ จัดการทุกเรื่องต่อครอบครัว และยังมีอีกหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดที่ไม่รู้จัก E-Sport ถ้าจะเสนอเรื่องนี้ น่าจะนำไปเป็นการแข่งขันทางเทคโนโลยีเลยดีกว่าไม่ใช่กีฬา

 ซึ่ง ประธานกล่าวปิดงานได้กล่าวว่าจะนำข้อเสนอ เหล่านี้ไปยื่นต่อประธานกรรมาธิการสังคมเด็กและเยาวชน วุฒิสภา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ให้แก่เด็กและเยาวชนในภูมิภาคต่อไป 
กิจกรรมต่างๆของเครือข่ายฯ

ทีมงานตามเก็บทุกคำแนะนำเพื่อให้การทำงานรอบด้านจริงๆ article
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “สิทธิเด็กกับแนวทางปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์” article
กรณีร้องเรียน Thai PBS article
ร้องเรียน Thai PBS article
เวที “การพนันบนสื่อโทรทัศน์: ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ” article
เครือข่ายฯไปร่วมเซ็นต์ MOU เป็นพันธมิตรกับ บมจ.อสมท ในงานแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์” article
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เรื่องการขับเคลื่อนมติ "เด็กกับสื่อ" article
เสวนาโต๊ะกลม "สิทธิเด็ก...ในยุคมนุษย์กล้องครองเมือง" article
งานเสวนา “คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์ ... มองให้ลึกกว่าความน่ารัก? article
การประชุมคณะทำงานพร้อมกับครอบครัวอาสาของเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ article
ส่งมอบผลการสำรวจรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังออกอากาศ (Post rate) ต่อ กสทช
ผลการสำรวจ สัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชนและครอบครัว article
เครือข่ายครอบครัวร่วมกับเครือข่ายภาคี สสส. กว่า 500 องค์กร ยื่นหนังสือต้าน รธน.ม. 190 เหตุเลิกเก็บภาษีบาป ล้ม สสส. article
"คิดใหม่พรมแดนสื่อ: ประสบการณ์จากต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย" article
เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย article
เครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ออกโรงต้าน กสทช. article
เรื่องเล่า: เยือนกัลยาณมิตร สถานีโทรทัศน์ MCOT Family article
เรื่องเล่าจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ article
รายการ Good Moring Thailand Five Minutes Bighero article
เรื่องเล่าชาวเครือข่าย ตอน...ไปเมืองจันท์กันเถอะ article
ช่อง MONO29 ขอสัมภาษณ์ตัวแทนเครือข่ายฯ article
2 กิจกรรมสำคัญของเครือข่าย article
เครือข่ายครอบครัวเคลื่อนไหว... ปกป้องประโยชน์ของผู้บริโภคข่าวสาร article
เวทีเสวนาสาธารณะแถลงผลการสำรวจรายการเด็ก article
เรื่องเล่า สัมมนาสาธารณะ หัวข้อ "อนาคต กสทช. กับก้าวต่อไป ทีวีดิจิตอล" article
สัมมนาสาธารณะ หัวข้อ "อนาคต กสทช. กับก้าวต่อไป ทีวีดิจิทัล" article
“สิทธิมนุษยชนกับจรรยาบรรณในการนำเสนอเรื่องราวผ่านรายการโทรทัศน์” article
เรื่องเล่าส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 article
งาน เมือง 3 ดี "บางกอกนี้...ดีจัง" article
เรื่องเล่าของพวกเรา : การประชุมเพื่อสรุปผลงานและวางแผนสู่ปีต่อไป article
เรื่องเล่าห้องเรียนอาสาเฝ้าระวังสื่อ article
เรื่องเล่าห้องเรียนครอบครัว: ฉีดวัคซีนรู้ทันสื่อครั้งที่ ๗ article
เรื่องเล่าห้องเรียนครอบครัว : ฉีดวัคซีนรู้ทันสื่อครั้งที่ ๖ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา article
แนะรัฐเปิดให้ภาคประชาชนเข้าไปร่วมกำกับดูแลจอตู้ article
ภาพข่าวงาน Family Awards 2013 article
Road Show ภาคเหนือ article
ห้องเรียนครอบครัว...ฉีดวัคซีนรู้ทันสื่อ article
กิจกรรมเปิดพื้นที่ของชุมชนพูนพำเพ็ญ บางแวก 116 article
ห้องเรียนฉีดวัคซีนให้ครอบครัวรู้ทันสื่อ ครั้งที่ 3 (ภูมิภาคครั้งที่ 2) article
กรณีการร้องเรียนละครเรื่อง "กุหลาบไฟ" article
เล่าเรื่องด้วยภาพ....งานมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 5
งานมอบรางวัล Family Awards 2013 article
การประชุมนานาชาติ : การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล article
เครือข่ายเปิดบูธบันไดงูเรียนรู้เรื่องสื่อ article
ห้องเรียนครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อพื้นที่ กทม. ครั้งที่ 1 article
งานเสวนา “ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปกับคำพิพากษาศาลปกครองกรณี Must-Have” article
ประเด็น "ปัญหาการพนัน" article
โครงการ “ฉีดวัคซีนให้ครอบครัวรู้ทันสื่อ” article
เธอทำอะไรบ้าง ฉันทำอะไรบ้าง และมีอะไรบ้างที่เราจะช่วยกันทำ article
การจัดกิจกรรมบางกอกนี้....ดีจัง ตอนตามรอยโกโบริ ชม ชิม ของดีบางกอกน้อย article
เรื่องเล่าการเดินทางสู่การจัดห้องเรียน ณ บ้านร้อยปี จ.ตราด article
กิจกรรมห้องเรียนครอบครัวรู้เรื่องสื่อ ชุมชนสวนหลวง 1 เขตบางคอแหลม article
ห้องเรียนสัญจร "ครอบครัวเรียนรู้สื่อ" article
ผลการพิจารณาของ กสทช เรื่องการร้องเรียนรายการ "พฤหัสมหัศจรรย์" article
ประธานเครือข่ายฯร่วมสัมมนา "ทีวีดิจิตอล ประชาชนได้อะไร" article
ร้องเรียนละครเรื่องกุหลาบไฟ article
การระดมความคิดเรื่อง การประมูลทีวีดิจิตอลช่องเด็ก article
ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง” โครงสร้างและรูปแบบรายการประเภทเกมโชว์ที่เอื้อให้เกิดปัญหา.... ” article
เก็บมาฝากจากการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางโทรทัศน์ช่องเด็กและเยาวชนในยุคดิจิตอล” article
เครือข่ายฯร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ แนวทางไตรภาคีในการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ”
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน article
การหารือของครอบครัวอาสาต่อการขับเคลื่อนงานให้ครอบครัวไทยปลอดการพนัน article
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อเข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคี ครั้งที่ 1 article
การประชุมร่วมกับที่ปรึกษาของเครือข่ายฯ article
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง " tablet กับการศึกษาไทย" article
เวทีประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การทำงานด้านเด็กและเยาวชนระยะยาว article
เครือข่ายฯเข้าร่วมงานสมัชชาครอบครัวกรุงเทพมหานคร article
แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องที่พบเห็นสื่อทั้งที่ดีและที่ไม่เหมาะสม article
เวทีสัมมนาเรื่อง “ทีวีดิจิตอล.....จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ตอน ทีวีดิจิตอลสาธารณะ article
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อเข้าร่วมงานสัมมนา "จรรยาบรรณ"ในมุมมองของสื่อและองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศ" article
ประชุมวางแผนงานปี 2556
โครงการฝึกให้เป็นนักร้อง (เรียน) มืออาชีพ "Star Ranger"
รวมพลเครือข่ายครอบครัว
งานขอบคุณครอบครัวอาสา article
สรุปงานแบบสบายๆสไตล์เครือข่าย article
จดหมายจากผู้ปกครองท่านหนึ่ง
ASTV ผู้จัดการออนไลน์ รายงานการปิดเว็บโป๊ article
เครือข่ายฯแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เรื่องเว็บโป็ article
ประชาสัมพันธ์งาน Family Awards 2012 article
ยื่นหนังสือถึง กสทช.ขอให้ทบทวนร่างประกาศ 3 ฉบับ
หนังสือตอบจาก กสทช เรื่องความไม่เหมาะสมของรายการ "พฤหัสอัศจรรย์" article
การเข้าร่วมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
รมว.ไอซีที ชี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ควบคุมไม่ให้เด็ก ป.1ใช้แท็บเล็ทดูเว็บโป๊
สนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฉบับประชาชน article
ข่าวไทยพีบีเอสเรื่อง "ดูทีวีกับลูก" article
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชา วส.357 สื่อกับเด็ก หัวข้อ "เมื่อสื่อออนไลน์ ท้าทาย สื่อกระแสหลัก : โอกาสและทางออกของการพิทักษ์สิทธิเด็ก?" article
กว่าจะเป็น Family Awards 2011-แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์ article
ผลสำรวจเล่มรายงาน Family Awards 2011 article
งาน Family Award 2011 article
แบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 3” article
งานแถลงข่าวและเปิดตัวโลโก้ รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว article
การ์ตูนผู้พิทักษ์เด็กและครอบครัว "แฟมิลี่ เรนเจอร์" article
ผลสำรวจ "คุณต้องการให้รายการโทรทัศน์....ส่งเสริมคุณค่าด้านใดในสังคม?" article
โพลชี้ ความรักความสามัคคี เป็นสิ่งที่ผู้ชมอยากเห็นในโทรทัศน์มากที่สุด เพิ่มรางวัลพิเศษรางวัลโทรทัศน์ในดวงใจ Family Awards 2011 article
เปิดตัว Logo Family Awards article
เทศกาลละครเยาวชนภาคใต้ article
ขอเชิญโหวตเลือก "รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 2" article
สัมนาวิชาการเรื่อง "บทบาทสื่อต่อการสร้างความปรองดองแห่งชาติ"
เวทีเสวนาเรื่อง "การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์" article
เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสรรค์สื่อมอบหนังสือขอบคุณและมอบดอกไม้ให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม article
การบรรยายเรื่อง"ทำไมครอบครัวถึงต้องเฝ้าระวังสื่อ" โดย ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร article
กิจกรรม "รวมพลังสมาชิกสัมพันธ์ ปี 2"
กิจกรรมห้องทดลองการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์สำหรับเครือข่ายแรงงานสตรีและเยาวชนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค article
เชิญร่วมงานสมาชิกสัมพันธ์......ฟรี
การร่วมจัดกิจกรรมของเครือข่ายฯในงานวันเด็กแห่งชาติ article
พี่เกรซให้สัมภาษณ์ทีวีชุมชนที่อุบลฯ article
เครือข่ายฯร่วมออกบู๊ธ รายการทีวี "หัวใจใกล้กัน" article
ข่าวโทรทัศน์การประกาศผล Family Award 2009 article
งานมอบรางวัล Fmily Award 2009 article
ผลสำรวจ "รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว" (Family Poll 2009) article
ห้องเรียนครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อ (โรงเรียนเทพศิรินทร์) article
ห้องเรียนครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อ article
เสวนาเรื่อง สังคมได้อะไรจากคลิปข่าวรุนแรง article
กิจกรรมครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อออนไลน์ article
เรื่องราวที่น่าสนใจ
รายงานการศึกษา โครงการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 2"
ประชาสัมพันธ์งาน Family Award 2010 article
บทความ นสพ.ไทยโพส X-cyte Kidz - ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี เริ่มก่อนที่ครอบครัว article
ยื่นหนังสือถึงสถานีทีวีทั้ง 4 ช่อง article
การยื่นหนังสือขอให้ยุติการแพร่ภาพความรุนแรงจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด article
งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ประสานงานครอบครัวเฝ้าระวังสร้างสรรค์สื่อ article
“เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ช่วยกันสร้างสันติในใจเด็ก” article
กิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการ article
ค่ายครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ article
การเฝ้าระวังและประเมินคุณภาพเนื้อหารายการทีวี article
ค่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ article
ลงพื้นที่เฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ articlebulletสมัครสมาชิก
bulletคู่มือพ่อแม่ดูแลลูกยุคไซเบอร์
bulletคู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับผู้ปกครอง
bulletมุมครอบครัว
bulletคลิปดีๆที่อยากให้ชม
bullet'ดูได้ ดูดี' คู่มือสามัญประจำบ้าน
bulletดูได้ ดูดี เล่ม 2 ออกแล้วจ้า..... !!!
bulletจุลสารขบวนการครอบครัว
bulletจดหมายข่าว
bulletCalendar
dot
Family Award 2016
dot
bulletทัศนะของผู้เข้าร่วมงาน Family Awards 2016
bulletผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์
bulletโปสเตอร์งาน Family Award 2016
bulletผลการสำรวจสัดส่วนรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัวบนทีวีดิจิทัล
dot
Family Awards 2013
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Award 2013
bulletข่าวการมอบรางวัล Family Award 2013 รายการ "ครัวคุณต๋อย"
bulletรายการคันปากเรื่องมอบรางวัล Family Award 2013
bulletรายการเส้นทางบันเทิงเรื่องการมอบรางวัล Family Award 2013
bulletเล่มรายงานผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 5
dot
Family Awards 2012
dot
bulletข่าวการจัดงาน Family Awards 2012
bulletผลสำรวจรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 4
dot
Family Awards 2011
dot
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 1)
bulletบรรยากาศงาน Family Awards 2011 (Part 2)
bulletสรุปงาน Family Awards 2011
bulletรายงานข่าว Family Awards 2011 ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
bulletสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรายงานข่าวรางวัล Family Awards 2011
bulletรายการเรื่องจริงผ่านจอ กับรางวัล Family Awards 2011 ที่ได้รับ
bulletรายงานข่าว Family Awards ในรายการสีสันบันเทิง ช่อง 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8
dot
Family Award 2010
dot
bulletคำกล่าวของผู้มอบรางวัลและผู้รับรางวัล
bulletรายงานผลสำรวจ Family Poll 2010
bulletสสส.เผยแพร่ข่าวการจัดงาน Family Award 2010
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "คันปาก"
bulletคลิ๊ปข่าวรายการ "ดาวกระจาย"
bulletคลิ๊ปข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7
bulletคลิ๊ปข่าวช่อง 9
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 6
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 7
bulletบอร์ดประชาสัมพันธ์ 8Code Calendar by zalim-code.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.